Sponset
Stor etterspørsel etter bærekraftige forbrenningstoaletter
Det er stor etterspørsel etter Cinderellas vannfrie forbrenningstoaletter. Så stor at det er behov for å bygge en helt ny fabrikk. Det nye produksjonsanlegget skal bygges i Lyngen i Troms og Finnmark, der den eksisterende fabrikken også ligger. Fabrikken bygges på Furuflaten, i Lyngen kommune. For å øke kapasitet og drift, trenger det familieeide selskapet … Continued
Sponset
Plug and Play i Mo i Rana
Det skjer store ting i Mo i Rana. Ambisjonene er skyhøye, planene er godt forankret og finansieringen er på plass. Mo i Rana er byen å etablere seg i 2022 og årene fremover. Tre gigantutbygginger de kommende årene plasserer Mo i Rana ettertrykkelig på kartet: Ny stor lufthavn – gir nye muligheter innen næringsliv, turisme, … Continued
Sponset
Samarbeid gir Norge konkurransekraft
Andøya Space tilbyr operative tjenester, infrastruktur og kunnskapsformidling knyttet til oppskyting av raketter, romforskning og testing av ny teknologi. Vi hadde den første oppskytingen så tidlig som i 1962, som gjorde Norge til en av de første romnasjonene i verden. Siden den gang har vi bygget infrastruktur, kompetanse og samarbeid med romorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og bedrifter. … Continued
Sponset
Spektakulært museumsprosjekt i Vesterålen skal blant annet gi arbeidsplasser til ungdom i utenforskap
Gaia Vesterålen er navnet på et helt spesielt miljø- og historieprosjekt som skal etableres i et museum bygget av utrangerte containere. Sentralt i formidlingen står innovasjon, forskning og teknologisk utvikling. Med Gaiaprosjektet ønsker Lofotr Næringsdrift å skape en helt annerledes formidlingsarena enn hva de fleste av oss er vant til fra tradisjonelle museer. – Det … Continued
Sponset
Denne løsningen reduserer produktsvinn
Sikker temperaturmåling er viktig under transport av mat og farmasøytiske produkter. TAG Sensors har utviklet en løsning som både er trygg og rimelig. TAG Sensors ble grunnlagt i 2012. Selskapet tilbyr en komplett kjølekjede logistikkløsning for mat- og farmasøytiske industrier, og har utviklet den første lavkostløsningen som sikrer og beviser at temperaturfølsomme matvarer og farmasøytiske … Continued