Kvalsund
Vekst i Nord-Norge
Kommunen som forsvinner
Likevel ventes enorm vekst her i tiden som kommer.