nordkapplatået
Sponset
Nordkapp kommune – et Norge i miniatyr
Nordkappsamfunnet preges av stor gründerånd og er nærmest et «Norge i miniatyr» med de største norske hovedeksportnæringene energi, sjømat og reiseliv samlet på et sted.
Fiskebåt
Sponset
Forsker på det grønne skiftet
Politikerne snakker mye om det grønne skiftet, men folk flest vet ikke hva det betyr. Nordlandsforskning har intervjuet bønder og fiskere for å få klarhet i hva de legger i begrepet.