Sponset
Innbyggerkontakt gir effektiv informasjon
Innbyggerkontakt åpner for at kommunene kan sende proaktive og målrettede SMS-er og e-poster til innbyggerne, ved hjelp av nasjonale felleskomponenter, og responsen har ikke latt vente på seg. I Tingvoll kommune økte valgdeltagelsen. Innbyggerkontakt stakk nylig av med førsteplassen i Den norske dataforenings høythengende SmartBy-Awards, som årlig deles ut for urban digital innovasjon. Nasjonale felleskomponenter og bærekraft – … Continued
Vekst i Nord-Norge
Romfart – ny næring i vekst
Nordland har et mangfold av bedrifter, men er spesielt stor på industri, marin næring og reiseliv. Nå er det imidlertid en annen næring i vekst som kan gi Nordland nye arbeidsplasser – nemlig romfart. – Hvis Norge skal være med på denne reisen, trenger vi å bygge lange og langsiktige verdikjeder. Vi må ha selskaper … Continued
Vekst i Nord-Norge
Det er i Nordland det skjer
Det formelig koker i Nordland for tiden og Aker i Narvik, Freyr i Mo i Rana og Gen2Energy i Mosjøen er noen av de som allerede i full gang med sine investeringer. – Det er en sterk etterspørsel etter produktene som eksporteres fra Nordland. Vi er rike på naturressurser og vi har fremoverlente bedrifter som … Continued
reiseliv
– Trenger mangfoldigere næringsliv
Reiselivet i nord har gjennomgått en rivende utvikling, og blir en viktig satsing fremover, tillikemed sjømat, reindrift, og energi- og bergverks-sektorene. Men da trengs det arbeidskraft. – Næringslivs-utviklingen i regionen har vært bedre enn landsgjennomsnittet, men så kom pandemien, som gikk ekstra hardt ut over reiselivet, der optimismen var størst og investeringstakten høyest, sier Målfrid … Continued
Sponset
Stor etterspørsel etter bærekraftige forbrenningstoaletter
Det er stor etterspørsel etter Cinderellas vannfrie forbrenningstoaletter. Så stor at det er behov for å bygge en helt ny fabrikk. Det nye produksjonsanlegget skal bygges i Lyngen i Troms og Finnmark, der den eksisterende fabrikken også ligger. Fabrikken bygges på Furuflaten, i Lyngen kommune. For å øke kapasitet og drift, trenger det familieeide selskapet … Continued