Sponset
Spektakulært museumsprosjekt i Vesterålen skal blant annet gi arbeidsplasser til ungdom i utenforskap
Gaia Vesterålen er navnet på et helt spesielt miljø- og historieprosjekt som skal etableres i et museum bygget av utrangerte containere. Sentralt i formidlingen står innovasjon, forskning og teknologisk utvikling. Med Gaiaprosjektet ønsker Lofotr Næringsdrift å skape en helt annerledes formidlingsarena enn hva de fleste av oss er vant til fra tradisjonelle museer. – Det … Continued
Sponset
Samarbeid gir Norge konkurransekraft
Andøya Space tilbyr operative tjenester, infrastruktur og kunnskapsformidling knyttet til oppskyting av raketter, romforskning og testing av ny teknologi. Vi hadde den første oppskytingen så tidlig som i 1962, som gjorde Norge til en av de første romnasjonene i verden. Siden den gang har vi bygget infrastruktur, kompetanse og samarbeid med romorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og bedrifter. … Continued
Sponset
En ny og sterkere lokalbank
Når Helgeland Sparebank kjøper Helgelands-avdelingene til Sparebank 1 Nord-Norge er det helt i tråd med den lokale banktradisjonen på Helgeland: Å bidra til å skape framtidens Helgeland og være en drivkraft for vekst. SpareBank 1 Helgeland blir større og sterkere, men verdiene er de samme og drivkraften blir sterkere.