karasjok
Sponset
Ny giv i Karasjok
For noen år siden var det mye støy, uro og misnøye i Karasjok kommune fordi kommunen ikke klarte å levere tjenester som var gode nok. Gjennom et endrings- og omstillingsprosjekt jobber de nå for å komme kvalitetsmessig på høyden.