Vekst i Nord-Norge
Nu skjer d!
Det er klondykestemning i nord. Fra Mosjøen i sør til Berlevåg i nord, vokser store grønne industriprosjekter frem. Kartet fylles med prosjekter som vil bidra til å nå klima- og bærekraftsmålene, samtidig som vi skaper jobber og verdier. Det er det som er samfunnsligningen. Ikke noe nytt, bare grønnere og smartere. Ofte når jeg holder … Continued
reiseliv
– Trenger mangfoldigere næringsliv
Reiselivet i nord har gjennomgått en rivende utvikling, og blir en viktig satsing fremover, tillikemed sjømat, reindrift, og energi- og bergverks-sektorene. Men da trengs det arbeidskraft. – Næringslivs-utviklingen i regionen har vært bedre enn landsgjennomsnittet, men så kom pandemien, som gikk ekstra hardt ut over reiselivet, der optimismen var størst og investeringstakten høyest, sier Målfrid … Continued
Sponset
Stor etterspørsel etter bærekraftige forbrenningstoaletter
Det er stor etterspørsel etter Cinderellas vannfrie forbrenningstoaletter. Så stor at det er behov for å bygge en helt ny fabrikk. Det nye produksjonsanlegget skal bygges i Lyngen i Troms og Finnmark, der den eksisterende fabrikken også ligger. Fabrikken bygges på Furuflaten, i Lyngen kommune. For å øke kapasitet og drift, trenger det familieeide selskapet … Continued
Vekst i Nord-Norge
Nordland is on fire!
Ordene er direkte sitat fra regionsdirektøren i Innovasjon Norge Nordland, Monica Ahyee. Frem til 1. oktober i år har Innovasjon Norge Nordland finansiert hele 860 millioner kroner til Næringslivet i Nordland. Det er over 13 prosent av det totale budsjettet Innovasjon Norge finansierer, mens Nordland har litt i overkant av 4 prosent av innbyggerne i … Continued
Sponset
I disse tilfellene bør du benytte deg av en advokat
Når bør egentlig bedrifter benytte seg av en advokat? Og hva er den vanligste fellen næringslivet gjerne går i når de først trenger juridisk hjelp? Vi har spurt tre eksperter. I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å benytte seg av en advokat? Tre typiske tilfeller. For det første ved struktutering av selskaper, herunder … Continued