Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Næringslivet i Nordland er viktig i fornyingen av Norge
Vekst i Nord-Norge

Næringslivet i Nordland er viktig i fornyingen av Norge

Liv Bente Kristoffersen er avdelingsleder Marin, Maritim og Industri, Nordland, Innovasjon Norge Nordland. Foto: Robin Bøe

Nordland har et av de sterkeste industrimiljøene i Norge. Disse miljøene vil være viktig i den grønne omstillingen, slik at vi når klimamålene for 2030 og skaper et utslippsfritt samfunn i 2050. 

I 2023 omsatte bedriftene i Nordland for 285 milliarder kroner. Aldri før har omsetningen vært høyere. Industri var den største næringen med ei omsetning på 104 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på tolv milliarder kroner fra året før, og en vekst på tolv prosent.

Vi har flere fremoverlente bedrifter i Nordland. The Quarts Corp fra Drag i Hamarøy produserer verdens reneste kvarts. Elkem i Rana har nettopp gjennomført verdens første pilotprosjekt for prosessindustri med Co2-fangst og lagring sammen med Aker Carbon Capture. I Mosjøen skal Gen2Energy og Norsk E-fuel produsere hydrogen og e- drivstoff. Aker Horizons satser stort satser stort i Narvik. og ikke minst har Andøya Spaceport ambisjoner om å bli en internasjonal hub for utskytning av satellitter, bare for å nevne noe.

Nordland har i tillegg et uforløst potensial innenfor mineraler og havvind. Det kan gi muligheter for videre næringsutvikling og skape nye eksportinntekter og arbeidsplasser.

For å lykkes med den videre utviklingen kreves det investeringer i infrastruktur som veier, energi og informasjonsteknologi.

Vi bidrar med risikokapital, kompetanse, veiledning og nettverk for å fremme innovasjon og næringsutvikling.

Sats på kompetanse!

Vi er langt fremme i den teknologiske utviklingen og har en godt opparbeidet industrikompetanse, men denne må stadig utvikles.  Da er det bra at Nordland Fylkeskommune samarbeider med innovative bedrifter, nettverk og næringsforeninger for å videreutvikle kompetansetilbudene i fylket. Det samme gjør akademia og forskningsinstitusjoner. De bidrar til å utvikle bærekraftige løsninger som kan styrke eksisterende næringer og skape nye arbeidsplasser. 

Skal vi lykkes med utviklingen fremover må vi samarbeide. Et godt eksempel på et godt samarbeid er den jobben industriklyngen Arctic Cluster Team gjør. Industriklyngen har satt seg mål om å være en spydspiss i bærekraftig omstilling, oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser. De har i dag over 100 bedrifter fra hele Norge som medlemmer. Gjennom sitt samarbeid og kompetansebygging er bedriftene i klyngen viktig for den grønne omstillingen.

Samspill med virkemiddelapparatet er også en viktig faktor for å lykkes fremover. Vi bidrar med risikokapital, kompetanse, veiledning og nettverk for å fremme innovasjon og næringsutvikling.

Innovasjon Norge vurderer søknader med søkelys på ansvarlig næringsliv og bærekraft i prosjektene. De siste årene har bedriftene i Nordland mottatt ti til tolv prosent av de finansielle virkemidlene hos Innovasjon Norge. Dette til tross for at Nordland utgjør cirka 4,5 prosent av befolkningen.

Nordland har et stort potensial for videre industriell vekst. Vi i Innovasjon Norge skal fortsette å satse på kompetanse, bærekraft og samarbeid for å realisere dette potensialet sammen med bedriftene. Fremtiden kommer til Nordland og vi i Innovasjon Norge står klare for å møte den sammen med næringslivet. 

Tekst: Liv Bente Kristoffersen

Next article