Sponset
Data om offentlige anskaffelser er gull verdt
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er i ferd med et datafangstprosjekt knyttet til offentlige anskaffelser. Formålet er å gjøre offentlige innkjøp mer effektive, få bedre oversikt, sikrere analyser og å tilgjengeliggjøre dataene på en bedre måte. Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner. Dette representerer et … Fortsetter