Skip to main content
Home » Digitalisering » HR og KI: En Perfekt Match for Fremtidens Arbeidsplass
Sponset

Kunstig intelligens er kommet for å bli, og bruksområdene øker i omfang. Dette gjelder også på HR-feltet, der KI virkelig har begynt å skyte fart.

HR-avdelinger (Human Resources) var blant de første til å ta i bruk digitale støttesystemer på slutten av 1900-tallet, og i dag brukes systemene av hele bedriften, ikke bare HR-avdelingen.

– Nå er det i like stor grad et støtteverktøy for ledelsen i selskapene, som bruker det til å følge opp og utvikle medarbeiderne. Vi ser også at det blir et stadig viktigere system for de ansatte selv, som får et mye bedre eierskap til egen karriereutvikling, og der kommer virkelig KI til sin fulle rett, sier Karoline Eidem Walen, som er løsningsarkitekt i HR-tech-selskapet Sariba.

Karoline Eidem Walen

Løsningsarkitekt i Sariba

Lager stillingsbeskrivelser

Walen forteller at Sariba leverer HR-systemet SAP SuccessFactors, som kommer med en innebygget KI-løsning.

– Maskinlæring bidrar med personlige anbefalinger til kurs og opplæring. Dette er basert på hva systemet har lært om deg, dine kompetanser og dine interesser. Det kan også være basert på hva dine kolleger tidligere har valgt å lære seg. KI-en ser da at kolleger med samme forutsetninger som deg, har valgt en karriere-sti den mener kunne passe, og anbefaler deg kompetansen du trenger for å følge samme karriere-sti.

– Vi bruker også generativ KI til å forbedre tekstproduksjonen, definere mål, oppsummere prestasjoner, lage stillingsbeskrivelser og utarbeide stillingsannonser. I stedet for at de ansatte skal gå utenfor brannmur og bruke ChatGPT, har vi bygget dette inn i HR-plattformen, sier hun.

– Siden HR er et sensitivt område, er det mange som er opptatt av å få på plass regler for bruken av KI. Når KI er en integrert del av eget HR-system, fjerner vi all bekymring for at databehandlingen foregår utenfor egne brannmurer. Dette ligger det mye trygghet i, både for HR-avdelinger og ledere, forsikrer hun.

– En annen grunn til at KI er viktig for HR, er at virksomheter, arbeidsmetoder og forretningsmodeller er i løpende endring. HR-avdelingenes rolle skal jo være å legge til rette for at man har ansatte som er klare for morgendagens utfordringer og arbeidsmetoder. Her kan HR gå foran som et godt forbilde, og vise vei ved at de allerede har tatt i bruk KI. På denne måten står de støtt når de skal hjelpe resten av organisasjonen med å tilpasse seg morgensdagens arbeidshverdag.

Digital assistent viser vei

– Om du ikke bruker HR-systemet på daglig basis, men likevel har ting du trenger å få gjort der, er det fint at du ikke er nødt til å vite nøyaktig hvor du skal klikke deg inn for å utføre oppgavene dine. Her kommer SAPs digitale assistent Joule inn i bildet. Joule hjelper deg, om du skulle trenge å opprette en ny stilling eller å finne kostsenteret til en bestemt medarbeider. Da stiller du bare Joule et spørsmål, med det samme språket som du bruker i dagligtalen. Det kan være så enkelt som «Kan du opprette en stilling i min avdeling?», forklarer Walen.

– Det handler rett og slett om å forenkle måten vi forholder oss til systemer på, der du utfører oppgaver med et normalt språk, uten å måte lure på hvordan og hvor. I stedet blir det en lek å søke om ferie, registrere timer eller hente ut en gammel lønnsslipp. Dette gir store besparelser for virksomheten, og forbedrer også selve brukeropplevelsen. Hvem har ikke gruet seg til å utføre rutinepregede administrative gjøremål i bedrifts-applikasjonene? Med KI løses det effektivt, lekent – og på en moderne måte.

Karoline Walen mener KI-basert HR byr på store fordeler for både HR, ansatte og ledere. Her er det store muligheter for å frigi tid for HR-avdelingen, som ikke trenger å støtte organisasjonen gjennom alle ulike prosesser. De får i stedet hjelp av Joule, og HR kan bruke tiden på det som virkelig betyr noe – menneskene i bedriften.

Sariba

Av Jarle Petterson

Next article