Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Stiller du de rette spørsmålene for å kunne utnytte kunstig intelligens og andre teknologier i din virksomhet?
Sponset

Kunstig intelligens (KI) har fått en voldsom aktualitet etter at verktøyet ChatGPT, utviklet av OpenAI, ble lansert. Dette og lignende verktøy som Google Bard og Microsoft Bing, gir en rekke besnærende muligheter for å få raske og utfyllende svar på de fleste spørsmål.

Men svarene er helt avhengig av hvorledes spørsmålet er stilt, og må uansett vurderes med kritiske øyne, selv om det ser tilforlatelig ut. Det siste er den største faren ved bruk av slike verktøy og gjør at det er lett å bli lurt. Mange lurer seg selv ved å stole blindt på svarene, og man kan også bruke det til å lure andre på forskjellige måter.

Brukt på riktig måte gir verktøy som ChatGPT en nyttig forsmak på hva som kommer. Men ChatGPT, og andre former for KI, er bare en av mange teknologier og verktøy som gir nye muligheter for å utvikle løsninger og automatisere manuelt arbeid. Eksempler på aktuelle verktøy og teknologier er skyløsninger, verktøy for datanalyse, lavkodeverktøy, med videre. Det rette spørsmålet i denne sammenheng er ikke hva KI kan gjøre, men hvordan kan vi utnytte tilgjengelig teknologi for å bedre vår konkurranseevne eller for å skape bedre og mer effektive løsninger for samfunnet?

Tor Lahlum

Partner hos A-2 Norge AS

Gjøre selv, eller kjøpe?

Man vil fort se at mulighetene i dag er store, og fremtidsperspektivet er enda større, men at begrensningene ligger i gjennomføringsevnen. Det gjelder både finansielt, det vil si hvor mye penger man kan bruke, og hva organisasjonen kan mestre både på kort og litt lengre sikt.

Da blir det fort et spørsmål om prioritering og hvilke løsninger som kan skape de beste resultatene for vår organisasjon. Og hva slags kompetanse vi bør ha i egen virksomhet og hva som bør kjøpes utenfra. Kanskje bør vi også kjøpe inn noen kategorier av tjenester i stedet for å gjøre det selv? Og kanskje bør vi kjøpe løsninger i stedet for å prøve å utvikle selv? Men vi må sørge for å ha tilstrekkelig kompetanse til å ha kontroll på utviklingen av virksomheten, og kritiske systemer må vi også ha god kontroll på.

Hvordan lykkes med digital transformasjon?

 Stadig flere organisasjoner erfarer at digitalisering berører alle medarbeidere, og for å lykkes trenger man felles kunnskap og eierskap.

Endringsvillighet og -evne blir avgjørende

Selv om stadig mer av det manuelle arbeidet blir automatisert, vil det i overskuelig fremtid være noen mennesker igjen for å kunne drive og utvikle en virksomhet. Da blir det som regel et avgjørende spørsmål om hvilke endringer disse menneskene må gjennom for å utnytte de nye løsnings-mulighetene, og hvor beredt de er til å være med på disse endringene. Kanskje bør man benytte litt lengre tid på å utvikle de teknologiske løsningene, og bruke litt mer tid og ressurser for å få med seg organisasjonen?

Vi i A-2 har bistått våre kunder med å gjennomgå og følge opp en rekke av de største og mest krevende utviklingsprosjektene i Norge, og har rådgivere med lang og bred erfaring som kan hjelpe deg med å sortere og besvare alle disse krevende spørsmålene som dagens virksomheter står overfor.

Vil du lese mer om A-2 og hva de kan gjøre for deg og din bedrift? Besøk a-2.no

Av Tor Lahlum, partner hos A-2 Norge AS

Next article