Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Oppfordring fra KI-ekspert til norske virksomheter: Ta ledelsen med KI i 2024
Sponset

Like før jul kåret Språkrådet, sammen med NHO, «KI-generert» til årets nyord, men kunstig intelligens er alt annet enn nytt. Det norske IT-selskapet Computas har arbeidet med anvendt KI siden midt på 1980-tallet. De mener ledere har mye å vinne på å omfavne teknologiens muligheter i 2024.

Det var først med ChatGPT på høsten 2022 at generativ KI virkelig begynte å gjøre seg bemerket. Siden har Computas registrert et taktskifte, der stadig flere virksomheter vil ta KI i bruk, og pågangen har vært betydelig.

– Du kan trygt si at KI-toget har brutt gjennom en lydmur det siste året, og det beveger seg nå utrolig raskt, forteller Morten Forfang, fagdirektør og rådgiver i Computas. Han har en doktorgrad i kunstig intelligens, og lang erfaring på feltet.

Morten Forfang

Fagdirektør og rådgiver i Computas

– Nå er jo ikke KI noe nytt, men har røtter tilbake til 1950-tallet. Det underliggende KI-teoretiske har ikke endret seg så mye. Det er innenfor naturlig språk vi har sett det store paradigmeskiftet. Med store språkmodeller i bunn har KI-kraften blitt tilgjengelig for alle, noe mange har erfart med Chat-GPT, som har utløst en enorm interesse, fortsetter han.

Klare fortrinn

Alt i 1985 var Computas det første norske selskapet som leverte IT-systemer med anvendt kunstig intelligens. Selskapet har ikke jobbet utelukkende med dette, men jobbet tverrfaglig med digitaliseringsprosjekter og IT-utvikling hos offentlige og private kunder. Interessen for KI og maskinlæring har variert, men trenden det siste året har vært tydelig. 

– Vi har aldri opplevd så stor pågang fra kunder som ønsker å ta i bruk KI. Omtrent alt jeg har jobbet med dette året, har dreid seg om det, for potensialet er enormt. I Norge har vi et fortrinn, ettersom vi er et digitalisert samfunn, med mye godt datagrunnlag. Mange bekymrer seg for etikk og reguleringer i forbindelse med KI, men det er mye som kan gjøres for å effektivisere og forbedre egen virksomhet, som ikke beveger seg inn i et problematisk farvann, mener Forfang.

Ifølge ham vil KI bygget inn i løsninger som Microsoft Office, raskt bli en nødvendighet og hygienefaktor for virksomheter som ønsker å holde tritt med konkurrentenes produktivitet. Men KI gir ifølge Forfang også muligheter for å oppnå virkelig store konkurransefortrinn.

Foto: Computas

Løsninger folk elsker

Computas er en nordisk leverandør av IT-tjenester og rådgivning. Vi utvikler verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til offentlig og privat sektor. Vi har 35 års erfaring med system- og applikasjons-utvikling og er en av Nordens fremste eksperter på skyløsninger, AI og maskinlæring.

Finn virksomhetens «sweet spots»

– Virksomheter som ønsker å få et konkurransefortrinn med KI, må finne «sweet spots» for verdiskaping, og det vil variere mellom virksomheter og bransjer hva disse mulighetene er. Det kan være nye løsninger for kundebehandling, automatisering av saksbehandling, forbedret søk i egne data og systemer, eller overvåkning av fysisk infrastruktur, ved hjelp av droner og KI-bildegjenkjenning, for mer effektivt vedlikehold.

Forfang forteller at mange av kundene som henvender seg til Computas ser potensialet i teknologien, men mangler konkrete ideer om hvilke problemer de faktisk bør prøve å løse, for å skape forretningsverdi.

– Mange blir overivrige i KI-hypen, og hopper over det første og viktigste steget. Ja, vi kan levere løsningene, men hvorfor vil du egentlig ha dem? Hva er problemet du ønsker å løse? Og hvordan passer det inn i verdikjeden deres? Det er en vesentlig samtale, sier han og legger til:

– De beste og mest brukerorienterte løsningene blir til når vi er med helt fra fasen der man definerer problemet som skal løses. De som henvender seg til oss, kjenner sin virksomhet godt, men mangler ofte konkrete ideer om problemene de faktisk bør prøve å løse med KI. Derfor er det vår jobb å konkretisere og vise hvordan det kan skapes verdi med KI.

Foto: Adobe Stock

Workshop

Computas har utviklet en egen AI Discovery Workshop, som har gitt gode resultater for virksomheter i flere sektorer og bransjer. I tillegg til å rådgi kunder, snakke med journalister og holde foredrag, er workshopene noe av det Forfang har brukt desidert mest tid på det siste året.

– Der setter vi dem som har peiling på teknologien sammen med dem som kjenner forretningen godt. Vi jobber sammen kreativt, og ser på virksomhetens utgangspunkt. Mulighetsrommet ligger i krysningen mellom teknologi og business. Etikk og jus er selvsagt også med i ligningen.

–  Etter workshopen, som kan kjøres på en halv eller hel dag, går vi gjennom en rapport sammen med kunden, og diskuterer anbefalinger om hvilke skritt som bør tas på kort og lang sikt. Har du et godt utgangspunkt, og vi ser potensial for å ta noen ideer videre, velger mange å gå videre til en slags lab, hvor man bygger en pilot.

Forfang forteller at noen får seg en annen type aha-opplevelse i workshopen. 

– Det har hendt at noen begynner å humre etter en time eller to, og innser at det kanskje ikke er KI de skal ha, men en helt annen løsning. Andre ser at de først må gjøre et grunnleggende arbeid med å tilgjengeliggjøre og kvalitetssikre relevant datagrunnlag, og vi bistår mange, også i det arbeidet. Men de fleste vil se at det er mange lavthengende KI-frukter man kan høste raskt, noe som også gir uvurderlig erfaring for virksomheten. Det er en god KI-strategi å tenke stort, men starte smått, avslutter Forfang.

FAKTA

Computas er et norsk IT-selskap med 300 ansatte og kontorer i Oslo og Trondheim, som tilbyr rådgivning og konsulenttjenester innenfor digitalisering – fra idé og innovasjon til utvikling og drift. Computas har et stort ekspertmiljø innenfor data, automatisering og KI, og har hjulpet en rekke norske virksomheter i både offentlig og privat sektor med å effektivisere sine prosesser, og med å bli mer datadrevne.

Book en workshop eller start året med inspirasjonsfrokost om AI hos Computas 31.januar.
Les mer på computas.com/ai.

Av Jarle Petterson

Next article