Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Digital tvilling-teknologi fra Kongsberg Digital bidrar til mer bærekraftig industri
Sponset

Ny teknologi fra Kongsberg Digital bidrar til at tradisjonelle industrier blir smartere, sikrere og mer bærekraftige. Gjennom digital tvilling-teknologi utnyttes industriell data for å optimalisere drift, vedlikehold og redusere utslipp.

Se for deg følgende scenario: Du er en maskiningeniør som jobber offshore i et gassproduksjonsanlegg, hvor du har ansvaret for pumpesystemet som er kritisk for driften. Imidlertid starter ikke dagen din i maskinrommet. I stedet sitter du på kontoret med en kopp kaffe og en PC. På skjermen vises en digital tvilling av pumpesystemet, som er en digital modell som representerer den virkelige pumpen ned til minste detalj. Denne digitale tvillingen mottar og behandler data i sanntid fra sensorer som er montert på den virkelige pumpen.

Med en enkel kommando spør du systemet om pumpens status: «Er det noe som trenger å fikses?» Svaret kommer umiddelbart: «Alt er i orden, men det er snart på tide å bytte ut en ventil.» Så spør du om denne ventilen er tilgjengelig i lageret. Igjen får du et umiddelbart svar fra systemet: «Ja, denne ventilen er tilgjengelig”, og systemet som henter informasjonen sin fra en rekke kilder gir deg instruksjoner om hvordan du skal utføre vedlikeholdsprosedyren, hvilket verktøy du skal bruke, og hvor lang tid det vil ta.

Med denne informasjonen går du til maskinrommet og utfører vedlikeholdsoppgaven, og i stedet for å bruke timer på å diagnostisere problemet, har du brukt minutter på å identifisere og løse det. Alt dette takket være den digitale tvillingen og modulen som gjør at du sparer verdifull tid og energi som kan brukes på andre aspekter av jobben din. Dette høres kanskje ut som en scene fra en sci-fi-film, men sannheten er at denne teknologien allerede er i bruk mange steder her til lands.

– Slike fremskritt innen teknologi som Kongsberg Digital utvikler, muliggjør en ny måte å håndtere industrielle operasjoner på. Maskiningeniører kan fokusere mer på oppgaver som krever deres spesialiserte kompetanse, og rutinemessige oppgaver kan automatiseres eller effektiviseres ved hjelp av digitale løsninger, sier administrerende direktør i Kongsberg Digital, Shane McArdle, engasjert.

Illustrasjon: Kongsberg Digital

Data som tilfører verdi

Kongsberg Digital er et industrielt programvareselskap som digitaliserer komplekse industrier. Selskapet utvikler digital tvilling-teknologi, som er en virtuell kopi av et fysisk anlegg, infrastruktur eller fartøy. Den digitale tvillingen sikrer at rett person får korrekt informasjon av riktig kvalitet til rett tid, som gjør at de kan ta gode beslutninger i et høyst komplekst produksjonsmiljø. Å samle inn all informasjon for å lage en digital tvilling, er ifølge Shane McArdle, en prosess som krever mye ressurser og omhu.

— Først og fremst samler vi inn data fra millioner av dokumenter om maskiner og anlegg, alle delene de er laget av og verktøyene som brukes for å jobbe med dem. Så har vi en rekke data fra sensorer plassert ute på det fysiske anlegget. Men innsamling av data er en liten del av hele prosessen.

— Det er mange som har begynt å digitalisere og samler inn data, men som ikke kommer så langt med det. For det første er du nødt til å være sikker på kvaliteten, du må kunne stole på dataen din, og for det andre så må du kunne anvende den slik at den tilfører selskapet verdi. Hvis du bare har informasjon liggende, uten å kunne anvende det, så er det ubrukelig, fastslår McArdle.

Samtidig presiserer McArdle at disse dataene inneholder verdifull innsikt, som også representerer potensielle sikkerhetsrisikoer hvis det ikke håndteres riktig. Derfor har Kongsberg Digital implementert omfattende sikkerhetskontroller for å beskytte dataene de håndterer.

Shane McArdle, administrerende direktør i Kongsberg Digital, fremhever hvordan deres digital tvilling-teknologi transformerer industrien ved å gjøre den smartere, sikrere og mer bærekraftig. Foto: Kongsberg Digital

AI forenkler og sikrer gode beslutninger

For å gjøre produktopplevelsen enklere, har Kongsberg Digital bygget inn en språkmodell i den digitale tvillingen. Den skal analysere informasjonen, hjelpe brukere med å navigere gjennom data, og ta informerte beslutninger.

— Språkmodellen vår kan sammenliknes med ChatGPT. Den gir deg svar på det du trenger å vite, men i motsetning til ChatGPT, som baserer seg på informasjon fra internett, kan man stole på at vår er helt objektiv og unngår feil. Dette sikrer vi ved å basere svarene på matematiske modeller og formler. På denne måten får ingeniøren objektive svar som de kan stole på. Modellen er lukket for hver enkelt kunde, og baserer seg på datainnsamling. 

Mer miljøvennlig og effektiv drift

Digitale tvillinger er også et godt verktøy for å sikre mer miljøvennlig drift. Ved å optimalisere energibruk og redusere utslipp, bidrar Kongsberg Digitals løsninger til et grønnere samfunn. Dette er særlig relevant for olje- og gass-anlegg, hvor utslipp på grunn av lekkasjer kan være et problem.

— 30 til 35 prosent av miljøskadelige utslipp er på grunn av feilaktig vedlikehold som lekkasjer rundt tetninger og dårlig vedlikehold av pumper. Denne typen utslipp kan være vanskelig å oppdage og håndtere, men digitale tvillinger bidrar til smartere, sikrere og bedre løsninger for industrien, avslutter McArdle.

Kongsberg Digital digitaliserer verdens industri, og skaper eksepsjonell innflytelse og verdi for kundene sine.

Les mer på kongsbergdigital.com

Av Kristian Fabrizio

Next article