Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Loser næringslivet inn i KI-fremtiden
Sponset

En av næringslivets største utfordringer rundt KI og den digitale transformasjonen er å implementere og integrere løsninger som gir mening, ikke bare for å slå seg på brystet med at KI er på plass.

Det gjelder å finne områder der KI gir reell verdi, og utnytte teknologien på best tenkelig vis.

– Næringslivet har faktisk brukt KI lenge, kanskje uten at folk har vært klar over det. Det er først de siste par årene det virkelig har tatt av, sier Ådne Djuve, KI-leder i det digitale produktutviklings selskapet Gture.

Ådne Djuve 

KI-leder i Gture 

Bredt kundespekter

– ChatGPT har kanskje fått uforholdsmessig stor oppmerksomhet, men det skjer mye spennende, for eksempel innen KI-drevet gen- og DNA-forskning, med potensial for enorme fremskritt for kreftforskning og andre medisinske felt. Innen noen av disse satsingene er det viktig at noen er villig til å ta de vanskelige beslutningene, for innføringen av KI vil kunne kreve mye tid, ressurser, penger og maskinvare.

– I andre deler av næringslivet ser vi at KI ikke trenger å kreve all verden, om man bruker etablerte og riktige plattformer og verktøy. Vår erfaring er at det å bygge et proof of concept kan gjøres på et par uker, ved å forstå behov og data godt, kombinert med etablerte KI-plattformer og -verktøy.

Som et digitalt produktutviklings-selskap utvikler Gture digitale produkter og tjenester for kunder i ulike bransjer, med Gture.ai som et viktig tjenesteområde.

– KI er et område vi bruker mye tid og ressurser på. Vi satser stort, med team bestående av KI-utviklere, rådgivere, dataanalytikere og prosjektledere, som kan hjelpe med alt fra rådgivning om verdifull KI-bruk i ulike selskaper, til utvikling av KI-løsninger. Det som skiller oss fra andre, er at vi er så opptatt av å implementere og utvikle KI på smarte måter, gjerne som del av eksisterende produkter eller i plattformene vi bygger, forteller senior prosjektleder Anniken Moe.

Anniken Moe 

Senior prosjektleder i Gture 

– Selv om kjernevirksomheten er å utvikle digitale produkter, ser vi i de fleste prosjektene og produktene våre på hvordan KI kan integreres på måter som gir verdi for brukerne. I det siste har vi jobbet mye med KI for byggebransjen, -energibransjen, legemiddelindustrien og regnskapsbyråer, for å nevne noen.

RAG gir merverdi

Gture bygger videre på løsninger fra de store aktørene, som OpenAI, og Meta. De videreutvikles og tilpasses kundenes spesifikke behov.

– Det vi har gjort for noen av bransjene Anniken nevner, er å utvikle en RAG-løsning (Retrieval-Augmented Generation), som gjør at vi kan bruke de nyeste modellene, og tilføre dem mer, nyere og selskapsspesifikke data kundene kan bruke, internt eller overfor kundene sine. Grunnmodellen vet ingenting om våre kunder og deres behov, så når en bruker etterspør informasjon, vil RAG-en lete etter relevans i dokumentene vi har matet KI-en med, og på den måten tilføres KI-en ny informasjon. Det kommer på toppen av all informasjon modellen har fra før, forklarer Ådne.

Et av selskapene Gture jobber med, er den digitale hjemmetrenings-plattformen Exerto.no, der de implementerer en RAG-basert treningsassistent. 

– Men vi er på ingen måte begrenset til de nevnte bransjene. Et av selskapene vi jobber med, er den digitale hjemmetrenings-plattformen Exerto.no, der vi implementerer en RAG-basert treningsassistent. Dataene er hentet fra Exertos treningsvideoer, der instruktørenes informasjon transkriberes. Ønsker du bedre kondis, vil RAG-en finne de relevante videoene, og komme med forslag basert på dem og andre data. Helsedirektoratets råd for fysisk aktivitet, Aktivitetshåndboken og de offisielle kostholdsrådene vil også bli brukt, så her er brukerne sikret solid faglig informasjon, sier Anniken.

Det er ingen tvil om at både offentlig og privat sektor står foran store KI-relaterte utfordringer, og Ådnes råd er klart:

– Først er det avgjørende at ledere forstår hvordan KI fungerer, slik at de lettere forstår mulighetsrommet, ser hvor KI kan brukes best, og treffe beslutninger. KI skal ikke brukes til alt, og det har ikke noe for seg om den brukes til feil formål, men det er viktig at selskaper våger å prøve. Bak KI inn i strategi og utviklingsplaner, og prøv ut gjennom proof of concepts , så tror jeg man kommer langt.

Gture.ai

Din utviklingspartner innen kunstig intelligens

Av Jarle Petterson

Next article