Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Sensorikk og KI gjør vedfyring bedre og renere
Sponset

For fire år siden ble det innført forbud mot fyring med fossil fyringsolje og parafin, men vedfyring utgjør fortsatt en betydelig klima- og miljørisiko. Ved hjelp av kunstig intelligens er det nå utviklet en løsning som kan redusere disse utslippene betraktelig.

Teknologiselskapet airMont i Halden har utviklet sensorikk og avanserte skorsteins-løsninger basert på KI, som kan bidra til å kontrollere og redusere utslippene fra vedfyring.

– For bare fire år siden ble yrkestittelen «feier» endret til «brannforebygger». Hovedoppgaven er brannforebyggende arbeid, og feiing er selvfølgelig fortsatt en del av jobben, forteller Karl-Magnus Haugen, daglig leder i airMont.

Karl-Magnus Haugen 

Daglig leder i airMont

I 2017 ble det også besluttet at feiing ikke lenger skulle være regelmessig, men baseres på en risikovurdering. I så måte er datainnhenting helt avgjørende.

Enormt potensial

– Det ble også bestemt at dette også gjelder fritidsboliger. Spørsmålet er hvordan risikovurderingen skal gjennomføres, noe som kommer an på hvor ofte – og hvor riktig – du fyrer, og akkurat det vet vi ikke i dag, før pipa inspiseres, sier Haugen.

– Vi har 2,5 millioner skorsteiner i Norge, så kunsten blir å finne ut nøyaktig når det er riktig å undersøke dem. Derfor har vi utviklet produktporteføljen Firefly, med sensorikk og programvaren Chimney Insights inkludert.

– Sintef anslår at vi kan redusere utslippene fra vedfyring med 60-80 prosent, avhengig av korrekt fyringsteknikk. Slik kan vedfyring fortsatt være en del av energimiksen på en bærekraftig måte, understreker airMont-sjefen.

Foto: M-Tabs

– Det er ingen tvil om at vedfyring er forbundet med en viss klimarisiko, men det er miljøpåvirkningen som er størst. Mye av svevestøvet vi puster inn, spesielt i vinterhalvåret, kommer fra vedfyring, og er svært helseskadelig, så kan vi gjøre noe med det, bør vi også det.

I dag selger airMont Chimney Insights til kommunenes brann- og redningsetater, som installerer dem i husstandene. De lanserer også snart produktet My Chimney, som gir husholdningene tilgang til samme data som kommunen, og som Henning Skogh, produkteier i airMont, sier:

– Chimney Insights er primært rettet mot brannforebyggere, til en viss grad i samarbeid med miljøetater, mens My Chimney utvikles for den enkelte innbygger. Dermed kan hver enkelt husstand få nyttig innsikt, som kan benyttes til bedre sikkerhet og fyringsøkonomi. Litt av poenget er jo å gi den enkelte innbygger en bedre, mer effektiv og moderne brannforebyggings-tjeneste, samtidig som den blir sikrere for brannforebyggerne.

Henning Skogh 

Produkteier for Firefly-porteføljen i airMont 

Helse og sikkerhet

– Ved å hindre unødvendig feiing reduserer vi risikoen for fallulykker og soteksponering, noe som er et stort HMS-pluss. Dette yrket involverer en stor fare for kreft, så en bedre tjeneste for innbyggerne gjør også arbeidet sikrere for brannforebyggerne.

– Firefly-sensorene måler temperaturen, men ved å koble denne informasjonen med andre data, kan vi lære mye. Informasjonen om vedfyring er mangelfull; vi vet bare hvor mye ved som selges, men ikke omfanget og kvaliteten på fyringen, sier Haugen.Chimney Insights analyserer kvaliteten – og omfanget – på fyringen i hver husstand. Illustrasjon: Airmont

Dette har stor betydning for både samfunnsøkonomi og folkehelse. For innbyggerne gir det dessuten bedre fyringsøkonomi, mindre tid brukt på oppfølging av skorsteinene, og mer tid til annen brannforebygging. Færre utbrente hus og tapte liv er også en gevinst som ikke bør undervurderes.

– Med Chimney Insights får brannforebyggerne bedre oversikt over fyringsomfanget, så de unngår bomturer, og reduserer unødvendige turer på tak. Hovedmålet med My Chimney er å forbedre fyringsteknikk og -økonomi, så vi fyrer bedre og får mer energi ut av veden, noe som reduserer utslippene og feiebehovet, sier Skogh.

– Foreløpig bruker vi KI til å identifisere individuelle fyringer og kategorisere opptennings-fasen, som god, middels god eller dårlig, basert på Sintef-forskning. KI-utviklingen er i startgropa, og vi ser et stort potensial for videre utvikling, avslutter han.

Airmont

Bærekraftige og smarte løsninger for deg, lokalsamfunnet, kommunene og offentlige tjenester!

Av Jarle Petterson

Next article