Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » – La KI ta seg av fakturaene
Sponset

Eye-share, med hovedkontor i Stavanger, har lenge hjulpet næringslivet med å modernisere økonomiprosessene. Gjennom kontinuerlig kundestyrt utvikling har de opparbeidet solid kompetanse om kunder i ulike bransjer, nå også med KI-assistert kostnadsstyring, fra innkjøp til betaling.

Løsningen heter eye-share Workflow. Men kan man overlate så viktige prosesser til kunstig intelligens?

– I vår bransje er vi ganske alene om å satse på XAI (forklarbar kunstig intelligens), en forgrening innen KI som øker i popularitet. Veivalget er svært godt mottatt blant kundene, siden XAI gir brukerne trygghet, ved å inkludere lesbare forklaringer for automatiserte oppgaver og forbedringsforslag på eget språk. Enten det gjelder utførte eller foreslåtte prosedyrer, sikrer XAI at automatiseringen alltid er forståelig, forteller Jan Erik Gausdal, salgssjef i Eye-share.

Jan Erik Gausdal 

Salgssjef i Eye-share 

Menneskelig kontroll

En av de store fordelene med eye-share Workflow er at brukerne får automatiserte rutiner, som leverer ferdig kontert faktura med fargekodet confidence rating. Ved å klikke på fargekoden, kan brukeren lese begrunnelsen for hvorfor fakturaen er kontert på en bestemt måte, med fortsatt mulighet for overstyring.

– Brukerne skal primært håndtere avvik, fordi KI-en i prinsippet kan automatisere hele prosessen, inkludert kontering og godkjenning, noe som sparer enorme ressurser.

Løsningen inkluderer også EyeDa, en assistent som øker automatiseringen ytterligere.

FAKTA

Eye-share’s intelligente løsninger omformer manuelle rutiner til digitale arbeidsflyter.

Les mer på eye-share.no

Sparer mange årsverk

EyeDa er bygget på ChatGPT, men er skreddersydd for eye-share oppgaver, og kan besvare relevante spørsmål. Den oppdager flaksehalser i arbeidsflyten, og gir proaktive forslag til løsning. Får man for eksempel regelmessige fakturaer med noenlunde samme beløp fra samme leverandør, og disse behandles likt, vil EyeDa kunne foreslå å helautomatisere jobben med disse i fremtiden. Med forklarbar kunstig intelligens, blir samarbeidet mellom bruker og maskin svært effektivt, forklarer salgssjefen.

– Eye-share har kunder i over 50 land, men spesielt i Norden og Norge ser vi en stor andel e-fakturaer, mens OCR-tolking av PDF fortsatt dominerer andre steder. Uansett format; mangler det noe mot forventning på fakturaen, sendes leverandøren til eye-share Portal, for å utbedre dokumentet før det havner i arbeidsflyten. Det sparer kundene for mange årsverk, sier Gausdal.

Blant annet har Mestergruppen spart betydelig med tid på å bruke Eye-share Workflow. NorgesGruppen prøvde flere alternativer, men fant at Eye-share Workflow var den eneste løsningen som kunne møte deres behov. Hos dem er over 90 prosent av fakturabehandlingen automatisert. Vi har også flere store offentlige kunder, som Helse Sør-Øst og NAV, sier Gausdal, og legger til at Eye-share er i bruk hos 6000 selskaper fra alle bransjer på verdensbasis. Vi forventer betydelig vekst i tiden fremover, nå som KI virkelig tar av, avslutter Gausdal.

La KI ta seg av fakturaene

Automatiser prosessen for inngående faktura med kunstig intelligens

Av Jarle Petterson

Next article