Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge »  – Et nytt industrieventyr
Sponset

Med utviklingen av Sandøra industriområde, fortsetter Skjervøy å styrke sin posisjon som den største sjømatkommunen i Nord-Troms.

– Det som skjer på Sandøra er et nytt industrieventyr, og vi ser bare begynnelsen. Dette skal utvikles videre til et moderne industriområde der samhandling mellom næringslivet, kompetansetilbydere og andre samarbeidspartnere skal føre til større utviklingskraft, sier Silja Karlsen, maritim næringsutvikler i Skjervøy.

Silja Karlsen

Maritim næringsutvikler i Skjervøy

Hun sikter til det nye industriområdet på Sandøra, et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Siva Skjervøy Eiendom AS, MOEN-gruppen, Olsen Verft og andre lokale aktører.

Verftet, som er en av hjørnesteinene i dette nye området, skal reparere og vedlikeholde båter og fôrflåter, noe som vil styrke Skjervøys posisjon som en ledende sjømatkommune i Nord-Troms.

– Større vekst

Karlsen får støtte av ordføreren i kommunen, Ørjan Albrigtsen, som i likhet med henne ser store muligheter for sjømatindustrien i området.

Ørjan Albrigtsen (KrF)

Ordfører i Skjervøy kommune

– Vi ønsker at en større andel av verdiskapingen skal skje i nord. Skjervøy kommune sin satsing på næringsarealer som ligger tett på hovedleia skal bidra til større lokal og økonomisk vekst. Vi er derfor veldig glade for Moen-gruppen og Olsen Verft sin etablering på Sandøra, og for at Siva er med å bygge industri på kysten her hos oss, sier Albrigtsen engasjert.

Karlsen forteller at industriområdet åpnes offisielt i forbindelse med Sjømatkonferansen i Nord-Troms i begynnelsen av september. I begynnelsen skal cirka 20-25 personer jobbe der, og det er planer om å ansette nye arbeidere i verftet fremover.

Nord-norsk sjømatsentrum

Skjervøy har en lang historie som sjømatssentrum i Nord-Troms. Kommunen har 2 800 innbyggere. De fleste bor på tettstedet Skjervøy, eller “Kystbyen 70° Nord» som de liker å si. Mesteparten av verdiskapningen kommer fra to store prosessanlegg for laks: Lerøy Aurora på Skjervøy og Arnøy Laks på Arnøya. På Sandøra har Mowi etablert et settefiskanlegg for laks.

I tillegg til disse har kommunen to anlegg som mottar og bearbeider fisk: Årvikbruket på Arnøya og Skjervøy fisk og skalldyr på Skjervøy. Dette mangfoldet av sjømatbedrifter understreker Skjervøys betydning i den regionale og nasjonale sjømatindustrien.

Kommunens beliggenhet er ideell for sjømatnæringen. Skjervøy er ei aktiv fiskerihavn, som tilbyr et bredt spekter av tjenester og produkter til blant annet fiskeflåten.

– Kommunens beliggenhet er ideell for sjømatnæringen. Skjervøy er ei aktiv fiskerihavn, som tilbyr et bredt spekter av tjenester og produkter til blant annet fiskeflåten. Dette gjør det mulig for fiskerne å få dekket alle sine behov lokalt, noe som igjen bidrar til økt effektivitet og redusert tid brukt på logistikk. Med slike fasiliteter på plass, kan fiskerne fokusere mer på fangst og produksjon, noe som er essensielt for å opprettholde høye nivåer av verdiskapning i kommunen, fortsetter Karlsen. Hun opplyser at den lokale videregående skolen har utdanningsløp som gjør det enkelt for de unge innbyggerne å jobbe i sjømatnæringa lokalt.

– Kompetanseutvikling er avgjørende, og dette er noe vi har stort fokus på i utviklingen av lokalsamfunnet. Vår videregående skole gir de unge muligheten til å få den nødvendige kompetansen for å jobbe i sjømatnæringen. Elevene kan studere her og gå rett ut i arbeid i en voksende bransje. De kan også ta relevant videreutdanning her, sier Karlsen engasjert.

Håkon Olsen, nytilsatt daglig leder på Moen Skjervøy AS, understreker viktigheten av lokaliseringen. 

– Det aller viktigste for oss er nærheten til kundene og markedet her nord. Vi ser at fiskeri og havbruk er i bevegelse nordover. Kundene skal få dekket sine behov når de kommer til oss. Det vil bidra til mersalg også for våre samarbeidspartnere, fastslår Olsen.

Bildetekst: Utviklingen av Sandøra industriområde er ikke bare en stor mulighet for de involverte bedriftene, men også for lokalsamfunnet. – Vi ser begynnelsen av et nytt industrieventyr, sier Silja Karlsen, maritim næringsutvikler i Skjervøy.

FAKTA

Sjømatkonferansen arrangeres i et samarbeid mellom Skjervøy kommune, sjømatbedriftene og kompetansetilbydere i Nord-Troms. Konferansen skal være en møteplass der folk med interesse for sjømat møtes for å drøfte videre utvikling, og hvilke muligheter og utfordringer vi står ovenfor i Nord-Troms. Besøk konferansen 4-5. september 2024.

sjømatkonferansen.no

Av Kristian Mendoza

Next article