Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » KSAT overvåker havet fra verdensrommet
Sponset

Satellitteknologi spiller en avgjørende rolle i kampen mot klimaendringer og arbeidet med å nå klimamålene.  

Kongsberg Satellite Services (KSAT) laster ned og analyserer data fra verdensrommet gjennom sine bakkestasjoner over hele verden. Enorme jord- og havområder overvåkes når satellittene som flyr i bane rundt jorda, tar bilder og sender dataen tilbake fra rommet. Jordobservasjonssatellittene kan registrere oljesøl, algeoppblomstring, krympende isbreer, orkaner, naturtap og ulovlig fiske, som til sammen utgjør viktig dokumentasjon for forvaltning og forskning i kampen mot klimaendringer. Kort sagt spiller teknologien en rolle i forståelsen og læringen om økosystemer og menneskelige aktiviteter i nord.

Satellitter kan effektivt hente informasjon fra fjerntliggende eller utilgjengelige områder, noen kan «se» i mørket og gjennom skyer, og observere endringer som ellers ville gått ubemerket hen. I takt med at teknologien blir stadig mer avansert, øker også kunnskapen om havet og miljøet vårt.

Maja-Stina Ekstedt er VP Sustainability, Public Relations & Communication i KSAT. Hun leder bærekraftsarbeidet i selskapet og framhever viktigheten av jordobservasjon.

– Romindustrien blir stadig viktigere med tanke på miljøovervåking. Hos KSAT har vi teknologisk kompetanse for å analysere satellittbilder og dokumentere endringer, sier Ekstedt.

Maja-Stina Ekstedt

VP Sustainability, Public Relations & Communication i KSAT

Kjemper mot avskoging

Satellittbilder dekker store områder effektivt, sammenlignet med skip eller fly. Med det økte antallet satellitter og et bredt spekter av sensorer, kan KSAT bistå endebrukere over hele verden med å registrere og varsle om viktige hendelser. Det finnes for eksempel sensorer på satellitter, som kan brukes til å oppdage ulovlig skipstrafikk og isfjell som beveger seg mot en olje- eller gassinstallasjon.

Overvåking av metanutslipp er også noe som er mulig med ny teknologi. Satellitter er en verdifull kilde til objektive fakta som kan brukes for å ta gode beslutninger.

Jordobservasjonssatellitter tar bilder av jordkloden. Foto: KSAT

Et eksempel på dette er NICFI Satellite Data Program, et satellittprogram ledet av KSAT.

– Gjennom programmet gjøres satellittbilder med høy oppløsning tilgjengelig gratis til brukere over hele verden, for å blant annet følge med på avskoging. På den måten økes kunnskapen og myndigheter kan ta bedre beslutninger og gjøre tiltak mot klimaendringer, til beste for biologisk mangfold og bærekraftig utvikling, sier Ekstedt.

Nøkkelrolle i beredskap

KSAT bruker satellittdata til å varsle myndigheter og selskaper om oljesøl på norsk sokkel og er en viktig del av Norges nasjonale oljevernberedskap. Fra operasjonssenteret i Tromsø brukes også satellittdata til å avdekke ulovlig dumping av olje og avfall fra skip. Ulovlig fiske er et stort globalt problem hvor tradisjonell overvåkning med båter og fly ikke er nok. Satellittene er altså et effektivt redskap her. – Vi kombinerer funn i satellittbilder med andre data som avslører posisjon og identitet til båter. Slik finner vi båter som gjemmer seg ved å slå av lokaliseringssystemene sine, eller de rapporterer at de er andre steder enn de egentlig er, sier hun.

Next article