Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Kjære store og små næringslivsaktører!
Vekst i Nord-Norge

Kjære store og små næringslivsaktører!

Foto: Karoline Almås Sørensen/ ffk

Etter fylkestingsvalget i fjor høst ble det klart at nye Finnmark fylkeskommune for første gang i historien ville bli ledet av en ordfører fra Høyre. Jeg tok på meg denne oppgaven med stort alvor.

For flertallet i Finnmark fylkesting er det viktig at Finnmark skal være et ja-fylke. Det betyr at næringsliv som ønsker å etablere seg i Finnmark skal få ja, der det er mulig å si ja.

Den store utfordringen i Finnmark er folk. Vi vil ha flere av dem! Det nye flertallet i det nye fylkestinget vil ha 100 000 finnmarkinger i Finnmark i 2050. Det er et hårete mål, og betyr store muligheter. Her spiller næringsutvikling en nøkkelrolle. Et levende næringsliv er en forutsetning for et levende samfunn. Vi vil legge til rette for at både store og små næringslivsaktører vil satse i Finnmark.

Som tidligere bedriftseier, vet jeg at norsk næringsliv er seriøst, har søkelys på utvikling og vil være innovativt. Finnmark, med sine store områder av urørt natur og sin strategiske beliggenhet, er en skattkiste av muligheter for nettopp dette. Både for små og store næringslivsaktører, i stort sett alle bransjer.

Hans-Jacob Bønå (H)

Fylkesordfører i Finnmark fylkeskommune

Stort potensial

Fra vår lange kystlinje, henter vi enorme ressurser fra havområdene våre og vi har fremdeles et voldsomt potensial innenfor sjømatnæringen.

I tillegg til mulighetene havet gir, har Finnmark enorme muligheter på land. Våre fjellområder og kyststrøk er ideelle for utvikling av vannkraft, vindkraft og annen fornybar energiproduksjon. Vi har mineraler, teknologiutvikling en turistnæring det satses stort på.

Parallelt med våre naturgitte forutsetninger for et mangfoldig næringsliv, arbeider vi med å få utlignet de utfordringene vi har med store avstander. Vi tror at insentiver som for eksempel Finnmarksskatt kan være med på å få flere til å velge Finnmark, og er optimistiske når det gjelder å få på plass flere gode ordninger.

Samarbeid over landegrensene

Etter Russlands invasjon av Ukraina har vi skiftet fokus til de nye NATO-medlemmene Sverige og Finland. Gjennom samarbeid over landegrensene kan vi dra nytte av hverandres kompetanse og ressurser, og skape en bærekraftig vekst som kommer alle til gode. Finnmark er et naturlig knutepunkt for internasjonalt samarbeid og handel med vår beliggenhet midt i smørøyet i nord.

De nærmeste årene skal også titalls milliarder kroner investeres i forsvaret i Finnmark. Da trengs det det et solid utbygget næringsliv mer enn noe annet. Vi trenger mer av alt og vil bidra til å legge til rette for alt fra store konsern til småskala-aktører. Finnmark skal utvikles og styrkes.

Finnmark fylkeskommune har en næringsavdeling med mange dedikerte mennesker som brenner for å bistå med det vi kan for å bidra til vekst i næringslivet over hele fylket. Ta kontakt med oss så har dere tatt første steg. Ønsker dere en næringsprat med fylkesordføreren kan jeg nok finne tid til det også. Vi inviterer dere til å gripe sjansen, nå når alt ligger til rette, og satse på Finnmark.

Les mer på Finnmark fylkeskommune sine nettsider: ffk.no

Tekst: Hans-Jacob Bønå

Next article