Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Europas første kommersielle romhavn i Andøy gir store muligheter for vekst i Nord-Norge
Vekst i Nord-Norge

Europas første kommersielle romhavn i Andøy gir store muligheter for vekst i Nord-Norge

Foto: Trond Abrahamsen

Andøya Space har bygget Europas første kommersielle romhavn, Andøya Spaceport, i Børvågen, omtrent fire mil fra tettstedet Andenes. Herfra vil ISAR Aerospace snart gjennomføre første testoppskytning av raketten som skal frakte småsatellitter til verdensrommet.

Betydningen av dette kan vanskelig overdrives. Den moderne verden har gjort seg helt avhengig av tjenester levert av satellitter som går i bane rundt jorden. Globale navigasjonssystemer hjelper folk, fly, skip, og gods med å finne frem, tidssynkronisering muliggjør øyeblikkelige banktjenester, jordobservasjonssatellitter hjelper oss med å overvåke havområdene og regnskogene, bekjemper skogbranner og klimaendringene. Satellittkommunikasjon knytter verden sammen. Andøya Spaceport gir Norge og Europa endelig selvstendig tilgang på verdensrommet og alle disse tjenestene.

Bjørn Larsen (Frp)

Fylkesråd for næring, Nordland fylkeskommune

Kan utvikle en ny næring

Oppskytningskapasiteten er en unik mulighet til å utvikle en ny næring, særlig i Nord-Norge. Den internasjonale romøkonomien anslås å være verdt 1,8 billioner USD innen 2035, fra dagens nivå på 630 milliarder USD. I Norge kan vi få etableringer i hele verdikjeden fra bygging av satellitter, til oppskyting av satellitter og innhenting og analyse av data. Storbritannia er i dag den fremste konkurrenten som bygger romhavn i Europa.

Nordland fylkeskommune ønsker å legge til rette for flere bedrifter til romfartsnæringen i Nordland. Derfor har fylkesrådet bevilget cirka elleve millioner kroner til å finne selskaper i Nordland som kvalifiserer for den europeiske romfartsorganisasjonens inkubator, European Space Agency Business Incubation Centre (ESA BIC) i perioden 2024-2027.

Strategic Framework Andøy

Nordland fylkeskommune og Andøy kommune er bevisst på at det må jobbes med helhetlig samfunnsutvikling i den rivende romøkonomiutviklingen. Sammen har vi med våre regionale samarbeidsaktører jobbet frem kunnskapsgrunnlag.

I 2022-2023 er det jobbet med prosjektet Strategic Framework Andøy, et arbeid ledet av eksterne konsulenter. Ifølge rapporten for arbeidet, anslås det at romsektoren kan bidra til å skape 2 100 nye arbeidsplasser i Andøy kommune. I rapporten understrekes det at et av de viktigste handlingene fremover er å bygge konsensus mellom myndigheter og industri for å skape et felles momentum for kommersialisering av romsektoren.

Forsvarets tilstedeværelse i Andøy får betydning og det er nå enda større behov for helhetlig samarbeid i regjeringen. Jeg forventer at regjeringen følger opp sine intensjoner og lovnader for romsektoren, både gjennom en ny nasjonal strategi og i kommende statsbudsjetter.

Av Bjørn Larsen, fylkesråd for næring i Nordland

Next article