Skip to main content
Home » Fremtidens matsystemer » Seriøse havbruks-aktører sikrer verden mat
Sponset

Verden opplever en matkrise, og norske sjøfolk innen havbruksnæringen og i fiskeriene, spiller en nøkkelrolle i forsyningskjeden. Men en avgjørende forutsetning er ordnede og anstendige arbeidsvilkår.

Den norske innenriksfarten betjenes av et begrenset antall rederier, med gode rutiner på plass. Også i havbruksnæringen er tingene hovedsakelig på stell, men aktørene er mange, og det gjenstår ennå mye før Sjømannsforbundet kan si seg helt fornøyd.

Norske arbeidsforhold

– På norskekysten skal også utenlandsk arbeidskraft arbeide under norske vilkår, uten lønnsdiskriminering. Flere arbeidsgivere sliter med å få tak i nok arbeidskraft, noe som gjør at dem må søke arbeidskraft fra utlandet. Vi ser at det er lett for enkelte å rekruttere utenfra. Dessverre blir ikke alle lønnet i henhold til norske lønns og arbeidsvilkår.

– Hos eksempelvis de fire store dominerende innenriks fergerederiene er det ordnede forhold, med gode etiske retningslinjer og sikkerhetsrutiner, men i havbruksnæringen har vi kanskje 200 rederier, mange til dels små aktører. De aller fleste opptrer seriøst, forteller Geir Offerdal, som er rådgiver i Sjømannsforbundet, og fortsetter:

– Det dukker imidlertid stadig opp nye aktører, som lokkes av fremgangen i havbruksnæringen, og øyner utsikter til god inntjening. Blant dem hender det vi ser store mangler. Ikke er de i besittelse av nødvendig kompetanse for å bygge sikkerhetskultur, heller. Ikke bare går det ut over de ansattes sikkerhet, men også smitterisiko ved anleggene. For å maksimere profitten, kjøper de gjerne utrangert materiell fra eksisterende virksomheter, og vinner kontrakter med rimeligere arbeidskraft. Det er klart dette ikke er bra, mener han.

Geir Offerdal

Rådgiver, Sjømannsforbundet

Sikker drift avgjørende

På den måten anser Sjømannsforbundet seg like mye som en støttespiller for de seriøse arbeidsgiverne, som for arbeidstakerne.

– Husk at dette handler om folk som skal bidra til at verden får mat på bordet, som er vant til å stå på 24/7, og som hele tiden er på farten, fire uker på, fire uker av. Fartøyene er i drift hver eneste time, året rundt. Da er det viktig at den driften er sikker, og kompetansen er på plass, sier Offerdal.

– Vi organiserer ansatte i mange sektorer til sjøs, og opplever kanskje størst medlemsøkning innen havbruksnæringen, som tidvis har med kunnskaper fra andre næringer. Vi ser at det investeres i sikkerhet og nye, moderne fartøyer hos de seriøse aktørene. Her kommer også de biologiske aspektene inn, som faren for smittsomme sykdommer i merdene, for eksempel. De seriøse aktørene tar dette på største alvor, og vi anser det som vår oppgave å bidra til at hele bransjen også gjør det, med blant annet nye fartøy og kompetente medarbeidere.

– Da blir det forhåpentligvis mat på bordene i fremtiden også, både her hjemme og i verden for øvrig.

Fakta

Norsk Sjømannsforbund (NSF) er Norges største fagforbund for sjøfolk og havfiskere.

Les mer på sjomannsforbundet.no

Av Jarle Petterson

Next article