Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » ProTromsø satser på et sterkt og bærekraftig Nord-Norge
Sponset

Tromsø kommunes nærings- og utviklingsselskap ProTromsø AS har som oppdrag å tilrettelegge for flere offentlige og private arbeidsplasser. Selskapet jobber sammen med partnere over hele landet for å bidra til utviklingen av Tromsø og Nord-Norge.

Tromsø er Nord-Norges største by, nasjonalt knutepunkt for rom-jordobservasjon og arktisk hovedstad, et kraftsenter i nord. Rike naturressurser kombinert med kompetanse, en ung, høyt utdannet befolkning og innovative bedrifter gir unike næringslivsmuligheter.

I en tid med sikkerhetspolitiske utfordringer er bærekraftig økonomisk vekst kombinert med sterke og livskraftige samfunn i nord ikke bare viktig for landsdelen, det er avgjørende for hele Norges sikkerhet. Potensialet for verdiskaping i landsdelen er enormt.

Knutepunkt i nord

– I nord jobbesdet hver eneste dag for å styrke verdiskapingen sammen med nasjonale og internasjonale aktører til det beste for AS Norge. Felles løft, optimisme og nytenkning er derfor sentrale stikkord når Tromsø sammen med partnere bretter opp ermene for å være en motor for vekst, utvikling og grønne løsninger, sier daglig leder Gøril Johansen.

ProTromsø samarbeider aktivt med næringslivet, klynger, start-up-miljøer, virkemiddelapparat, det offentlige, ungdomsrepresentanter og andre aktører som brenner for vekst og utvikling i nord. Tromsø har også en viktig rolle for sterkere nord-nordisk samarbeid, noe ProTromsø satser på gjennom prosjektet Team Nordic Arctic som er et næringslivssamarbeid mellom Tromsø, Umeå og Oulu.

– Byens industri, kunnskapsmiljøer og samlede kompetanse representerer store muligheter for investorer og næringslivet, understreker Johansen.

Julie Helene Dalan Sørensen (t.v) og Gøril Johansen jobber for utvikling i Tromsø og Nord- Norge. Foto: Marius Fiskum

Fremoverlent strategi

Seniorrådgiver Julie-Helene Dalan Sørensen viser til fem sentrale satsingsområder i styrkingen av regionen:

– Arbeidet med omstilling og grønn energi vil være førende for all næringslivaktivitet fremover. Klimaendringene merkes ekstra tydelig i nordområdene. Vi ser at næringslivet og våre verdensledende kunnskapsmiljøer har tilsvarende motivasjon for å adressere utfordringene. Vi jobber for sirkularitet og nye energiløsninger som vil åpne for nye markeder og muligheter.

Grøtsund industripark vil være Tromsøs signaturprosjekt fremover og gir enorme muligheter for satsing på blå næringer. Produksjon av grønt drivstoff, landbasert havbruk, vertikalt landbruk, mekanisk industriklynge og havvindterminal er noen av aktivitetene et bredt Tromsø-lag ser for seg.

Tromsø kommune, Tromsø Havn, Troms Kraft, ProTromsø, UiT Norges arktiske universitet, Energiklyngen Nord og Næringsforeningen i Tromsøregionen er blant aktørene som kraftsamler arbeidet med en ny industripark i nord. Det 1500 dekar store området, som allerede har vært gjenstand for investeringer på til sammen cirka 750 millioner kroner, skal videreutvikles med en visjon om å bidra til grønn omstilling fra nord.

Det arbeides målrettet med tilrettelegging for etablering av små og mellomstore bedrifter, ny vannforsyning og ulike prosesser knyttet til regulering og infrastruktur. Området er områderegulert, og svært godt tilrettelagt for videre utvikling. 

Grøtsund har mange kvaliteter som gjør området svært velegnet til videre industriutbygging. Kaia er dimensjonert for de virkelig tunge lastene, og er i tillegg preget av veldig gunstige forhold når det gjelder ut- og innseiling. 

Troms Kraft er blant interessentene i Grøtsund. Gjennom prosjektet Neptun planlegger kraftselskapet et anlegg for storskala produksjon av ammoniakk og hydrogen. Med dette vil Tromsø ytterligere befeste sin posisjon som maritimt knutepunkt og pådriver for det grønne skiftet i nord.

Vil du være med på laget? Vi ønsker folk, etableringer og investeringer velkommen. Tromsø er open for business! Hvis du vil vite mer om mulighetene i Tromsø, for mulige investeringer eller etablering, er du velkommen til å ta kontakt med oss på [email protected] eller les mer på protromso.com.

Kunnskapsutvikling

Tromsø har også en lang rekke ledende fagmiljøer, som fiskeri, IT og digitalisering, bioteknologi, droneteknologi og rombasert jordobservasjon. 

– Enda sterkere knytning mellom kunnskapssektoren og næringslivet vil gi nye virksomheter og bidra til knoppskyting i et næringsliv som allerede er preget av kreativitet, kompetanse og nordnorsk stamina, ivrer ProTromsø-duoen. 

– Vår hovedoppgave er å tiltrekke investeringer, etableringer, og kompetanse og arbeidskraft til Tromsø og Nord-Norge, både gjennom bedre utnyttelse av den eksisterende kompetansen og ved gründing og entreprenørskap. 

Biomarine næringer og gode opplevelser

Havet har til alle tider vært Tromsøs viktigste ressurs – både som farvei, innen fiskeri og havbruk, og de siste år som grunnlag for en spennende biomarin industri.  

– Bioteknologi, og særlig marin bioteknologi, er en viktig motor for grønn omstilling, og Tromsøs verdensledende kunnskapsmiljø og næringsklynge innenfor de blå næringene gir oss alle forutsetninger for å utvikle de mest bærekraftige og sirkulære løsningene i hele verden. Tromsø er et sentralt logistikk-knutepunkt, viktig for sikkerhet og beredskap i nord og ikke minst en av verdens mest attraktive reiselivsdestinasjoner. I den arktiske hovedstaden, som også har en sterk samisk identitet og er en yndet ungdomsby, tilbys spektakulære naturopplevelser, gastronomiske høydepunkt, og et enestående kultur- og festivaltilbud. Tromsø er vertsby for politiske organisasjoner som Arktisk råd og Arktisk økonomisk råd, den verdensledende nordområdekonferansen Arctic Frontiers, samt store idrettsarrangement som Midnight Sun Marathon og Arctic Race of Norway. Alt dette gjør Tromsø attraktiv for næringslivet som er avhengig av god rekruttering og å kunne tilby de ansatte god livskvalitet utenfor arbeidstiden. 

ProTromsø

Vi legger til rette for private og offentlige etableringer som skaper økonomiske ringvirkninger og kunnskapsarbeidsplasser

Next article