Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Laser gir laksen et bedre liv
Sponset

Stingray Marine Solutions har siden 2014 benyttet laser- og maskinlæring for å fjerne lakselus i norsk oppdrettsnæring. Teknologiselskapet har snart 170 ansatte, og løsningene deres benyttes på oppdrettsanlegg langs hele kysten for 60-70 millioner laks og ørret.

Daglig leder i Stingray, John Arne Breivik, forteller at noen i starten var skeptiske, da de hørte at lakselusen skulle fjernes med laser under vann. Den skepsisen er nå borte og selskapet har allerede produsert over 1500 enheter av den unike løsningen.

John Arne Breivik

Daglig leder i Stingray

– Vi kan vise til stadig bedrede biologiske resultater og ingen skader på en eneste fisk, noe som har ført til at flere oppdrettere i økende grad satser på Stingray-systemet som hovedtiltak for å få kontroll på lakselusa. Norske myndigheter, og næringen selv, har ambisjoner om at havbruk og oppdrett av laks skal vokse kraftig i årene fremover. Myndighetene har derfor stilt klare krav til at denne veksten er nødt til å være bærekraftig.

– Stingray vil med vår havbruksteknologi i verdensklasse, være en viktig bidragsyter for denne utviklingen, sier Breivik.

Fiskens helsestasjon i merden

De siste ti årene har lakselusen vært et stadig økende problem for næringen, med en kostnad på ti til tolv milliarder kroner i året, ifølge Nofima og Kontali. Denne kostnaden kan Stingray gjøre noe med, samtidig som fiskevelferden forbedres ytterligere.

– Vi har med vår avlusningsmetode satt en ny standard for presis og individuell fjerning av lakselusen, uten håndtering av fisken.

Siden lanseringen i 2014, kan selskapet dokumentere godt over tretti milliarder laserskudd, uten en eneste innmeldt skade eller behandlingsdødelighet for fisken. De siste årene har Stingray også tilbudt sine oppdrettskunder bildebaserte lusetellinger, slik at man løpende kan følge lusenivåene og sørge for at det er god kontroll på fisken i sjøen.

Foto: Stingray/ Kind

– Tidligere har 80-100 000 fisk i uken blitt tatt opp for telling langs hele kysten, noe som representerer en unødvendig håndtering av laks og ørret. Med vår teknologi kan dette gjøres bedre og tryggere med en kaffekopp i hånden fra hjemmekontoret, sier Breivik.

Stingray-systemet utvides stadig med nye applikasjoner og tjenester. Nå tilbys også deteksjon og diagnose av sår, svømmehastighet og kjønnsmodning, samt biomassemåling og tilvekstmålinger, på den samme høyteknologiske plattformen.

– Dette er en «alt i ett»-løsning, som jobber døgnet rundt hele året, og de siste par årene har teknologien også blitt kjent som Fiskens Helsestasjon™ for oppdrettsnæringen.

Les også: 3×5 råd for å lykkes med luselaser

Maskinlæring og teknologi er fremtiden

Selskapet garanterer for minst fire års levetid på produktet, noe som betyr forutsigbarhet for oppdretter, og mulighet for å skape biologiske resultater gjennom flere utsett og for videre bruk av åpne merder i sjø. Dette ivaretar også Norges aller største konkurransefortrinn med en lang, ren og riktig temperert kystsone, der oppdrett av laks kan gjøres på naturens egne premisser.

Oppdrettsnæringen i Norge er størst i verden på laks og flere andre fiskearter følger nå etter, slik at det kan oppdrettes større mengder bærekraftig sjømat fra hele kysten til kvalitetsbevisste konsumenter i stadig flere land. En rekke kåringer viser at oppdrettslaks som fremtidens proteinkilde er en viktig og riktig retning for det grønne skiftet som er på vei.

– Stingray er derfor optimistisk på vegne av norsk oppdrettsnæring, og vil fortsette i årene fremover med å sette en ny standard for bedre fiskevelferd. Dette gjør vi ved hjelp av avansert og fremtidsrettet teknologi, avslutter Breivik.

Les mer på stingray.no.

Next article