Skip to main content
Home » Vårt vann » Effektiv isolering av vannkummer
Sponset

Tradisjonelle isoleringsmetoder av vannkummer har sine begrensninger. WDF Isolasjon har funnet frem til et alternativt og effektivt produkt som ønskes velkommen av vann- og avløpsbransjen.

Som regel graves kummer så dypt at de ligger under frostgrensen, men i enkelte tilfeller klarer man ikke det. Da må det isoleres. Hvis det for eksempel ligger en kum i veibanen, trekker det kulde ned i kummen via lokket, særlig når snøen er brøytet bort. Den tradisjonelle metoden for å unngå dette har vært markisolering i veibanen.

– Denne løsningen har noen begrensninger. For det første er det nærmere 20 kvadratmeter som må isoleres, og når kulda forsvinner igjen, så tiner ikke overflaten i det isolerte området. Årsaken er at jordvarmen ikke vil trekke opp. Derfor får vi ofte isete områder i veibanen der denne metoden benyttes, sier Dagfinn Knutsen som er daglig leder i WDF Isolasjon AS.

Spesielt utsatte kummer

I vannkummene hvor vannrørene går, er det ofte kostbare ventiler som det er svært dyrt å reparere eller skifte ut hvis de utsettes for frost. Frostproblemet er størst der vannsirkulasjonen er liten, for eksempel i endekummer i byggefelt og kummer i hyttefelt hvor det er lite sirkulasjon på vannet. I industriområder går det ofte egne brannledninger som normalt ikke har noe sirkulasjon i det hele tatt, der er det ekstra viktig med god isolering. Hvis man ikke benytter markisolasjon har løsningen vært å kutte isolasjonsstrimler som kles rundt, noe som er en ressurskrevende metode.

Isohatt er løsningen

WDF Isolasjon har funnet frem til en isolasjonsløsning som har fått navnet Isohatt. Enkelt forklart er Isohatten et presisjonsstøpt isolasjonselement i polyuretanskum som sørger for optimal isolasjon med minimale gravearbeider. Isohatten har en helt nøyaktig passform og kan enkelt løftes på plass over toppen av kummen, slik at den isolerer godt rundt hele kroppen. Flere og flere kjenner til produktet Isohatt og bruker det på sine anlegg. I tillegg anbefaler WDF Isolasjon også å bruke Isolokk med Isoklips under kumlokket.

Et godt HMS-tiltak

Fra tid til annen må servicefolk ned i kummene for inspeksjoner eller for å gjøre arbeider. Om vinteren er det ikke uvanlig at det henger lange isskjegg ned fra toppen av kummen, eller at det er store isklumper under stållokket.

– Det slipper man hvis kummen er utstyrt med Isohatt og Isolokk festet med Isoklips. Derfor er dette også et godt HMS-tiltak, avslutter Knutsen.

ISOHATT ™ Enkelt og effektivt

Isohatt representerer en ny og kostnadseffektiv metode for å isolere betongkummer. Isohatt forhindrer effektivt frysing i ventiler og rør.

Av Tom Backe

Next article