Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Derfor bør din kommune samarbeide med sosiale entreprenører
Fremtidens kommune

Derfor bør din kommune samarbeide med sosiale entreprenører

Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører. Foto: Dag Knudsen

Alle snakker om bærekraft. Men det som ikke alltid er på agendaen er at flertallet av bærekraftsmålene dreier seg om sosiale mål. Her i Norge er vi svært heldige som har et stabilt og trygt velferdssamfunn som grunnmur for sosial bærekraft. Det er imidlertid økende skjevheter også i vårt land, og det er utfordringer kommunene strever med å løse alene.

Hvorfor engasjerer vi oss i dette? Ferd Sosiale Entreprenører er del av investeringsmiljøet i Ferd med et eget mandat om å investere i sosial effekt. Det betyr at det er den sosiale effekten som er avkastningen vi jobber for. Vi gjør dette blant annet gjennom å investere i og støtte sosiale entreprenører. 

Katinka Greve Leiner

Direktør Ferd Sosiale Entreprenører

Bidrar med viktig innovasjon

Sosiale entreprenører er en gruppe små innovative selskaper som jobber for å skape bedre livsvilkår og livskvalitet for forskjellige grupper mennesker. De har en tydelig sosial målsetting og en egen økonomisk bærekraft.

Dere som jobber i kommunen, trenger mennesker og miljøer som har faglig og personlig innsikt i de utfordringene innbyggernes deres møter. Vi opplever at de sosiale entreprenørene er unike på nettopp dette. Enten fordi de selv har vært i målgruppen, eller har jobbet tett på. Derfor bringer de innsikt som kan være med på å løfte, utfordre og komplettere arbeidet i din kommune.

Nye løsninger – sammen

Vi må finne nye måter å løse velferdsoppgavene på fremover, og trenger alle gode krefter med på laget for å lykkes – både offentlige, frivillige og private aktører. Gjennom tett samarbeid med lokale, små aktører, kan dere sammen finne og utvikle gode løsninger på lokale utfordringer.

Iblant kan den politiske diskusjonen skape et bilde av at det offentlige ikke skal samhandle med private aktører. Dette vet vi er langt fra virkeligheten og det offentlige kjøper produkter fra privat sektor hele tiden. Tjenester derimot, er det offentlige litt mer uvant med. Spørsmålet er hvilke produkter og tjenester som best tjener befolkningen. Både offentlig, privat og ideell sektor har sine styrker, men også sine svakheter. Vi ser imidlertid mange gode eksempler på at samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor gir bedre sosial effekt. 

Veileder for innkjøp

Hvordan kan min kommune kjøpe tjenester fra sosiale entreprenører?

Vi har erfart at det er utfordrende for kommuner å få til denne typen samarbeid med små private aktører. Noen av de sosiale entreprenørene har ideelle vedtekter, mens andre er vanlige små selskaper – noe som kan være ukjent landskap for mange kommuner. Vi har derfor, i samarbeid med kommuner og andre aktører, laget en veileder for hvordan dette kan løses gjennom bevisste innkjøp. Dette kan være et godt sted å begynne.

Veileder om sosiale entreprenører som leverandører

Veilederen hjelper deg som offentlige oppdragsgivere i møte med en sosial entreprenør.

Next article