Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Troms er Norge i miniatyr
Vekst i Nord-Norge

Troms er Norge i miniatyr

Foto: Unsplash

Troms er et spennende fylke i arktiske områder som gir unike muligheter for karriere og en meningsfull fritid.

I vårt fylke sier vi at store ting skal kunne skje på små plasser. For i Troms kan du velge å bo i 21 unike kommuner hvor kultur, natur og næring er tett sammenvevd. Syv av våre kommuner er med i tiltakssonen hvor det er lavere skatt, nedskriving av studielån og gratis barnehage.

Kristina Torbergsen (Ap)

Fylkesordfører i Troms

Mange studiemuligheter

I Troms har vi det største universitet i nord med stor bredde i studiemuligheter, samtidig som det er mulighet for desentraliserte utdanningsmuligheter. Og i den Arktiske hovedstaden Tromsø kan man jobbe i ledende forskningsmiljø med store og sterke kunnskapsmiljø innenfor arktisk og medisinsk kompetanse.

Vi er interessant for mange utenfor fylket og ønsker gjerne flere til vår region. Samtidig er vi opptatt av å ta vare på våre innbyggere, hos oss skal det være godt å leve, arbeide og bo. For når du pendler til Troms skal du få lyst til å flytte til Troms.

Satser på sjømatproduksjon

Troms har et hav av muligheter! Det er mye godt som produseres og utvikles og det kommer stadig nye produkter. Vi har mer potensial innenfor sjømatproduksjonen, og det satses mye i nord. I Troms har vi store muligheter fremover med flere arter som kan høstes og oppdrettes – for eksempel kråkeboller, alger og makroalger som tang og tare. Ved å satse på dette skaper vi verdier som kan gi store ringvirkninger ikke bare i nord, men i hele landet. Vi kan gå foran i mat- og forproduksjon.

Et rikt reiseliv

Reiselivet i Troms går så det suser. Det flys inn hundretusenvis av turister hvert år til Tromsø – vinterturismen i Troms har hatt en eventyrlig vekst. De tilreisende er her ofte lengre perioder, de opplever mer og de kommer tilbake. I Troms har vi de fire stjernene «himmel, fjord, fjell og sjø». Nordlyset er en magisk opplevelse som er med på at det skapes arbeidsplasser i hele Troms. Vi er opptatt av at dette skal skje på en bærekraftig måte.

Satsning på forsvar og industri

Forsvaret skal bygges opp. Troms er et stort vertskapsfylke med flere av forsvarets grener. Om kunnskaps- og næringslivet spiller kortene rett, så kan det nye teknologi- og industrisatsinger skje i fylket.

Vi må bygge et Troms for fremtida. Troms har gode muligheter for å lykkes med den grønne omstillingen. Sammen må vi løse utfordringen om å få mer grønn kraftproduksjon og bevare og skape nye arbeidsplasser. Vår ambisjon er å ha et grønt og fremtidsrettet fylke hvor det er godt å leve, bo og arbeide. 

FAKTA

Les mer på tromsfylke.no

Next article