Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Et hav av muligheter
Sponset

– Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og prøver å bruke verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for innbyggerne våre, sier Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja kommune.

Geir-Inge Sivertsen (H)

Ordfører Senja kommune

– Visjonen vår, «Et hav av muligheter», fordrer at vi er framoverlent med å legge til rette for næringsaktører og andre, som vil løfte kommunen eller regionen vår videre. Senja kommune er en nasjonalparkkommune med i underkant av 15 000 innbyggere, og er en av de største kommunene i Norge innen fiskeri‐ og sjømat. Etter sammenslåing av de tidligere kommunene Lenvik, Torsken, Berg og Tranøy i 2020, opplever Senja en positiv utvikling, spesielt innen næringsliv som reiseliv, sjømat og fiskeri og industri. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar i Senja, er viktig for utvikling av hele samfunnet vårt, poengterer ordføreren.

Foto: Backdrop
Foto: Backdrop

Har Senja knekt koden?

– Det er krevende å rekruttere fastleger til distriktet, selv om Senja er en storkommune i grensen til Tromsø by, konstaterer Hans-Olav Holtermann Eriksen, kommuneoverlege i Senja kommune.

Hans Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege i Senja kommune

Mangel på arbeidskraft innen flere sektorer, blant annet i helse og omsorg, er en situasjon som gjennomgående er en realitet i hele Norge spesielt i distriktene, men nå også i byene. Men kanskje Senja har knekt koden? Fagmiljø, administrasjon og politikere i Senja kommune, har det siste året hatt særlig fokus på rekrutteringsarbeid, for at innbyggerne i Senja blant annet skal få en stabil legedekning. 

I utlysning av ledige legehjemler i fjor, hadde Senja kommune stor respons. Prosessen resulterte i 19 søkere og 8 nye fastleger fra Nord-Norge ble ansatt. Økt respons er et resultat av et langsiktig prioritert arbeid på rekrutteringsstimulerende tiltak for å være konkurransedyktig. Det er spesielt tre av grepene vi har gjennomført, som synes å være avgjørende, forklarer Holtermann Eriksen; Valgmulighetene vi gir gjennom tre ulike arbeidstidsmodeller, at vi tilbyr redusert listestørrelse gjennom blant annet å få på plass flere legehjemler, og at kommunen hele tiden har vært konkurransedyktig på både fast- og næringsdriftslønn. For en lege er det viktig å finne balansen mellom fastlegerollen og hverdagslivet utenom jobb. Dette vil vi jobbe videre med i samarbeid med legene i kommunen, sier kommuneoverlegen.

Foto: Kari H. Slaattelid, Senja Kommune

Involverer ungdom og næringsliv

Siden 2021 har Senja kommune jobbet med en framtidsrettet klima- miljø og energiplan (KME), gjennom det internasjonale innovasjonsprosjektet Drivkraft, som kommunen leder fram til 2025. Målet er å innovere den nye generasjonen av klima-, miljø- og energiplaner, til å bli effektive redskaper for omstilling til fornybar-samfunnet i distriktskommuner.

Innovasjonsprosjektet støttes av Forskningsrådet og er et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, som forsker på arbeidsmetoden, Delft University of Technology i Nederland, Nordavind utvikling, Lofotrådet, Vestvågøy kommune og Vågan kommune. 

– Ungdom og næringsliv er sentrale aktører i arbeidet med å være en bærekraftig distriktskommune, forteller Wenche Pedersen, virksomhetsleder for Plan og utvikling i Senja kommune.

Wenche Pedersen

Virksomhetsleder for Plan og utvikling i Senja kommune og prosjektleder for Drivkraft

Hovedidéen bak prosjektet er å organisere planprosessen slik at nye ideer, prosjekter og ny kunnskap raskt kan kobles til både planprosessen og iverksettingen.

– Vi behøver jo ikke vente til planen er ferdig med å iverksette tiltak, hvis vi ser mulighet for det, poengterer hun.

FAKTA

Senja kommune ligger i hjertet av Midt-Troms. Kommunen ble etablert i 2020 da de fire kommunene Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik slo seg sammen. Kommunen omfatter fastland med byen Finnsnes, Lenvikhalvøya og øya Senja, som er Norges nest største øy.

Les mer på senja.kommune.no

Next article