Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Nordland fagskole – en nøkkelaktør for nordnorsk vekst
Sponset

Nord-Norge er i rivende utvikling, og behovet for høyt kvalifisert arbeidskraft er større enn noen gang. Nordland fagskole står sentralt i denne utviklingen, med høyere yrkesfaglige utdanningstilbud som spenner over en rekke viktige fag.

Nordland fagskole er, med spesialiserte utdanningstilbud, dedikert til å fremme vekst og bærekraft i Nord-Norge. Skolen tilbyr kurs innen maritim utdanning, helsefag, tekniske fag og opplevelsesbasert reiseliv – felter som er hjørnesteiner i regionens økonomi og samfunnsutvikling. 

– Den maritime utdanningen styrker kystnæringene, som fiskeri og havbruk, og sikrer at sektoren forblir konkurransedyktig og bærekraftig, forteller rektor Tage Lie Karlsen.

Tage Lie Karlsen

Rektor, Nordland fagskole

– Innen tekniske fag utdanner vi morgendagens ingeniører og teknologer, som er drivere for innovasjon og industriell vekst. Helsefag-utdanningene sikrer god helse og livskvalitet for alle, og understøtter en bærekraftig helse- og omsorgssektor. Opplevelsesbasert reiseliv åpner dørene for turister, som styrker lokal økonomi og samfunnsliv.

Tilpasses arbeidslivet

Nordland fagskole jobber kontinuerlig for å sikre at tilbudet matcher arbeidslivets behov.

– Gjennom etablerte fagråd, med representanter fra relevante bransjer, mottar vi direkte tilbakemeldinger på hva som trengs på arbeidsmarkedet. De tekniske utdanningene er for eksempel utviklet i samarbeid med industribedrifter, for å inkludere nyeste teknologi og metodikk. I helsefagene jobber vi tett med helsevesenet, for å sikre at studentene får kompetanse til å møte utfordringene i sektoren. Sånn skaper vi kandidater som er klare til å møte utfordringene i dagens og morgendagens arbeidsliv, sier rektoren.

Nordland fagskole er fremoverlent i utviklingen av studietilbud. I samarbeid med arbeidslivet identifiserer skolen kompetansegap, og utvikler utdanninger og kurs som imøtekommer næringenes behov.

– Fremtidige satsingsområder inkluderer helse- og omsorgssektoren, batteri- og hydrogenteknologi, samt bærekraftige reiselivstilbud. Vi planlegger også å utvide studier innen automasjon, prosessteknikk, solenergi og byggfag, med et fokus på bærekraft, og vi vil utforske muligheter innen vindkraft, energilagring og ubemannet luftfart. Alt sammen i tråd med behovene som oppstår på arbeidsmarkedet, sier Karlsen.

Helsefag-utdanningene ved Nordland fagskole sikrer god helse og livskvalitet for alle, og understøtter en bærekraftig helse- og omsorgssektor. Foto: Om Knutsen

Tekniske innovasjoner

– Vi er opptatt av å være ledende på integrering av ny teknologi og innovasjoner i undervisningen. Lærere deltar jevnlig i faglig utvikling og videreutdanning, for å være oppdatert på det aller siste, og samarbeidet med arbeidslivet sikrer at utdanningene reflekterer utviklingen på fagfeltene.

– Vi bruker også digitale verktøy og læringsplattformer, så studentene får den beste læringsopplevelsen, og prioriterer Erasmus+-prosjekter, som fremmer internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling, fortsetter rektoren.

Skolen har toppmoderne maritime simulatorer, og oppdaterer den tekniske laben, slik at studentene kan bruke robot og 3D-printer der de befinner seg, og når de ønsker.

Nå kan du søke på ledige studieplasser ved Nordland fagskole! Se liste over ledige studieplasser i Samordna opptak. Velkommen som søker hos oss!

Les mer på nordlandfagskole.no

Grønn fremtid og mulighet for et fleksibelt utdanningsløp

– Vårt bidrag til det grønne skiftet er avgjørende for regionens langsiktige utvikling, og støtter opp om FNs bærekraftsmål. Med det bærekraftige utdanningstilbudet posisjonerer vi studentene for å bli ledere i omstillingen, sier Karlsen.

Nordland fagskole tilbyr heltids- og deltidsstudier, som er praktiske og har et fleksibelt utdanningsløp, som kan kombineres med arbeid. – Vi er en drivkraft for kompetanseheving og innovasjon i Nord-Norge. Gjennom målrettet arbeid med vekst, livslang læring, bærekraft og kontinuerlig kvalitetsforbedring, sikrer vi at studentene er godt rustet til å møte morgendagens utfordringer og muligheter med innovative løsninger, dyktige medarbeidere og en fremtidsrettet strategi. Sammen bygger vi en bærekraftig og suksessrik fremtid, avslutter Tage Lie Karlsen.

Om Nordland fagskole

Nordland fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. Alle våre utdanninger vektes i studiepoeng, og de fleste av våre tilbud kan tas mens studenten er i jobb. Nordland fagskole har nærmere 400 studenter og 55 ansatte. Vi har studiesteder over hele Nordland fylke. 

Av Jarle Petterson

Next article