Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Skaper nye produkter av gamle kabler
Sponset

Revixit er et sluttbehandlingsanlegg for kabel og metall, men de driver også med forskning og utvikling av nye og bedre metoder for å skape nye produkter av avfallet.

Revixit er et latinsk ord som betyr «om igjen» og er et treffende navn for denne bedriften som jobber med ombruk og resirkulering. Selskapet ble etablert i 2021 og er lokalisert på Rødskjær, sør for Harstad.

– Vi er en del av Linjeproffkonsernet som blant annet har kontrakt med Telenor om riving og renovering av telenettet. Eieren i Linjeproff registrerte at det ikke fantes noen gode sluttbehandlingsløsninger for kabel i Nord-Norge og ønsket derfor å starte opp dette selv, forklarer Tove Albrigtsen som er daglig leder i Revixit.

Tove Albrigtsen

Daglig leder i Revixit

Målet er at alle elementene i en kabel skal kunne gjenbrukes. Samt at det skal skje i Nord-Norge, slik at arbeidsplassene og verdiene forblir i nord.

Hva kan utvinnes av en kabel?

En kabel består gjerne av en kobberkjerne, et fettlag med teknisk vaselin og kanskje en stålvaier som bærelinje. I tillegg består kablene av rundt 70 prosent plastikk.

Revixit har utviklet en metode som gjør det mulig å ta ut fettet i kabelen slik at det kan brukes igjen i ny kabelproduksjon.

– Tradisjonelt har fettet blitt fjernet ved å tilsette kritt som suger til seg fettet, men da får man egentlig bare et nytt avfallsprodukt. Nå klarer vi å ta ut dette fettet for gjenbruk før kabelen kvernes, sier Albrigtsen.

FAKTA

Revixit er latin og betyr «om igjen» Ved å gjenbruke materialet reduseres den totale miljøbelastningen fra både produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering.

Les mer på revixit.no

Utstrakt forskning

Selskapet forsker også på gjenbruk av plast og på å finne en metode som effektivt utvinner de sjeldne materialene som finnes i kretskort.

– I dag er det vanlig å knuse kretskort og ta ut metaller som kobber, gull, sølv og aluminium, mens en rekke andre og svært sjeldne metaller går til spille, fortsetter hun.

– En annen utfordring er å gjenbruke all plasten som er i kabler for å skape nye produkter. Plasten består gjerne både av PE og PVC og for å få til en gjenbruk som er effektiv nok er vi nødt til å bruke en blanding av disse plasttypene i de nye produktene. Nå har vi nettopp fått utviklet en prototype av bokser i dette plastmaterialet. Kvaliteten er god, så resultatet er lovende, tilføyer hun.

Analyse, testing og utvikling av nye plastprodukter skjer i samarbeid med Norner, men Revixit samarbeider også med Future Materials og i forbindelse med forskningsprosjektene knyttet til plast og kretskort har de mottatt støtte fra Regionalt Forskningsfond.

Grønn produksjon

– Siden vi også er opptatt av at vår egen virksomhet skal være så grønn som mulig, kan jeg også nevne at vi produserer vår egen solenergi. Om sommeren produserer vi nok til å dekke vår egen produksjon, men selger også litt overskuddsenergi tilbake til strømnettet. Det er et godt klimatiltak og dessuten artig, avslutter Tove Albrigtsen.

GJENVINNING
miljøvennlig

Revixit ble etablert på Rødskjær utenfor Harstad i 2021. Selskapets hovedmål er sluttbehandlingsanlegg for kabel og metall samt forskning og utvikling på nye og bedre metoder for gjenbruk av produksjonsavfallet.

Av Tom Backe

Next article