Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Viser frem laks fra Lofoten
Sponset

Mange besøkende har dratt fra Isqueens visningssenter fulle av inntrykk. – Vi tror laksen smaker enda bedre når du har sett hvordan den har det i sine naturlige omgivelser. 

Det er Kurt Svendsen, daglig leder og andre generasjons oppdretter som sier dette. Selskapet ble startet av hans far og har nå også med tredje generasjon i driften av selskapet.

Selskapet har gjennom tidene vært en god opplæringsplattform for mange av dagens kjente skikkelser i norsk oppdrett. Frem til 2008 var det skoleundervisning i tillegg til konvensjonelt oppdrett på Ure. 

Kurt Svendsen

Daglig leder Isqueen

Visningssenter og ribturer

En av selskapets fem konsesjoner er for visning. 

− Kulturen i selskapet og nærhet til våre lokaliteter, omkranset av fantastiske omgivelser er en ideell utstillingsarena, sier Svendsen, og legger til at det er en stor glede å ta imot besøkende. 

− Gjestene våre blir guidet gjennom visningssenteret og opplever hvordan laksen har det i merdene våre. Turen ut er en fantastisk opplevelse omkranset av ekte lofotnatur som nytes best ved bruk av en åpen rib. På land er det også gode muligheter til å se fisken vår via VR-briller eller ta en tur innom fôrsentralen der vi fôrer fisken på våre lokaliteter. 

Smakssmie

Isqueen tar kunnskapsheving på alvor, både i og utenfor bransjen. En ting er turister som ønsker å se hvordan oppdrett i Norge foregår, men tilbudet på Ure er like godt tilpasset lokale næringsaktører som ønsker et innblikk i Norges nest største næring.

− Her legger vi vekt på å få fram bredden i bransjen, sier Svendsen som også ønsker studenter velkommen til å se på nært hold hva oppdrett går ut på. 

Selskapet satser i disse dager stort på å legge opp til en helhetlig visning på Ure i Lofoten. 

− Vi ønsker at våre gjester skal ha mulighet til å se hele prosessen, fra innlegg av rognkorn til ferdig bearbeidet produkt som kan nytes ute på Ure. Vi har i dag god mulighet til å ta imot store grupper på visning både på sjø og land, inkludert smaksprøver og overnatting på en av våre mange rorbuer, sier Svendsen. 

Det jobbes nå for fullt for å få på plass en smakssmie og et nytt visningssenter slik at gjestene får nyte smaksprøver kombinert med muligheten til å se prosessen, fra filét til ferdig produkt. 

− Vi ønsker rett og slett å ta dem med på reisen fra det lille rognkornet til en strålende smaksopplevelse, sier han.

DETTE ER ISQUEEN

• Lakseoppdrett i Lofoten
• 7 lokaliteter og 30 ansatte
• 5 konsesjoner
• Produserer opp til 4 millioner settefisk i året
• Årlig produksjon av laks på 5000-6000 tonn

Les mer på isqueenlofoten.no

Storsmolt og konferansevirksomhet

Isqueen har ambisjoner om å vokse på flere arenaer. Blant annet er ønsket å etablere mulighet for at gjester som kommer skal kunne få en heldags opplevelse inkludert mulighet for konferanse, bespisning, overnatting og visning.

− Vi har også ønske om å etablere storsmoltanlegg, og det vil naturligvis være en del av visningstilbudet der vi vil rette dette inn mot akvakulturnæringen. Ved utvidelse vil vi kunne øke tilvekst på vår settefisk gjennom økt produksjon i landfasen, sier Svendsen, og fortsetter:

− I tillegg har vi flere planer der vi venter på ulike godkjenninger og svar fra politikerne. Målet vårt er å fortsette veksten, og vi har spennende tider foran oss.

Tenke lokalt – handle lokalt 

For Isqueen er det viktig å bidra til ringvirkninger i regionen. 

− Vi ønsker å være en bedrift som fremmer gode arbeidsplasser, både direkte gjennom Isqueen og Polarsmolt, men også indirekte arbeidsplasser i det lokale næringslivet. En stor del av vår omsetning går tilbake til lokalt næringsliv gjennom våre transaksjoner. Ved å handle lokalt kan vi også være med å bidra til et godt fritidstilbud til både våre ansatte og andre som bor i regionen. Dette anser vi som essensielt da alle våre anlegg ligger her i Lofoten, avslutter Kurt Svendsen.

ISQUEEN I LOFOTEN

Verdens mest ideelle sted for oppdrett

Next article