Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Sørger for at Norge har egne kryptologer
Sponset

Norsk kryptopolitikk innebærer at vi skal opprettholde nasjonal kryptokompetanse. Kryptologene vi trenger skal utdannes ved Simula UiB.

Kryptoteknologi benyttes på en rekke samfunnsområder både for å understøtte sikkerhet i IKT-systemer, for å sikre personopplysninger, for å realisere offentlige, digitale tjenester og for å sørge for sikker elektronisk kommunikasjon i forvaltningen og i næringslivet.

– Bruken av kryptoteknologi er også avgjørende for å bevare tilliten til nye digitale tjenester i det norske samfunnet, men vi har hatt for få kryptologer på et høyt nok nivå. Som samfunn trenger vi å ha denne kompetansen nasjonalt siden Forsvaret, FFI, NSM og den norske kryptoindustrien er helt avhengige av å ha folk som kan sikkerhetsklareres. For å få en slik sikkerhetsklarering bør du aller helst være norsk, eller komme fra et nærliggende NATO-land, forklarer Kjell Jørgen Hole som er daglig leder for Simula UiB.

Kjell Jørgen Hole, daglig leder for Simula UiB. Foto: Simula UiB

Simula UiB er virkemiddelet

For noen år siden var det stort fokus på at vi manglet kryptologer med sikkerhetsklarering i Norge. Samtidig innebar regjeringens kryptopolitikk å videreføre prinsippet om at kryptoteknologi som benyttes til å beskytte nasjonal høygradert informasjon skal være underlagt nasjonal kontroll.

Virkemidlet for å oppnå dette ble Simula UiB AS som er et forskningssenter for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet i Bergen. Senteret åpnet i april 2016 og eies med 51 prosent av Simula Research Laboratory og 49 prosent av Universitetet i Bergen. Ved senteret er de eksperter på kryptografi, og har 27 ansatte som består av seniorforskere på høyt internasjonalt nivå, unge forskere, PhD-studenter og masterstudenter.

– Det viktigste for oss er ikke at vi utdanner mange studenter, men at de vi utdanner har en veldig høy kompetanse og at de kan sikkerhetsklareres, sier Hole.

– Siden 2016 har Simula UiB utdannet 19 masterstudenter og fem PhD-studenter. Det er vi godt fornøyd med, siden det er snakk om lange utdanningsløp hos oss, tilføyer han.

Trenger flere studenter

Ved Simula UiB er de alltid på utkikk etter flere gode kandidater som kan sikkerhetsklareres, og det kan være utfordrende.

– Når vi søker etter nye studenter ser vi etter kandidater som har gode matematikkunnskaper og/eller studenter som har en god bakgrunn fra informatikk. Vi får ofte interesserte studenter fra Iran, Russland og Kina, men de får ikke sikkerhetsklarering og er dermed uaktuelle. Derfor oppfordrer vi hele tiden norske studenter til å søke hos oss, avslutter Hole.

Dette er Simula UiB

Simula UiB er et forskningssenter innen datasikkerhet og kryptologi.
Formålet med Simula UiB er å drive forskning og å utdanne kryptologer som kan sikkerhetsklareres.
Simula UiB er et datterselskap i Simulakonsernet og er organisert som et aksjeselskap hvor Simula Research Laboratory og Universitetet i Bergen er eierne.
De ansatte i Simula UiB består av seniorkryptologer, forskere og PhD-studenter. PhD-studentene er ansatt ved Simula UiB, og samtidig studenter ved et universitet.
Simula UiB teller 27 ansatte og holder til i Bergen.

Av Tom Backe

Next article