Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Disse maskinene gir uendelige muligheter
Sponset

Gjennom et EU-støttet forskningsprosjekt, har maskinutviklingsselskapet Cody vært med på å skape to maskiner som gir både forbrukere og ulike bedrifter muligheten til å skreddersy egne produkter.

De to maskinene ble installert i desember 2022; En står hos den store industri-inkubatoren CPI i Durham, Storbritannia, og den andre hos SINTEF i Porsgrunn. Begge selskapene er i gang med å teste for å se hvilket potensiale som finnes i maskinene, samt hvordan de kan utvikles og benyttes til ulike formål, og i ulike bransjer.

Ken André Myhra Kihle

Daglig leder

Magnus Skoglund Larsen

Salgssjef

Et skifte i forbrukeratferd

En stor trend innenfor forbruksvarer er et ønske og behov for at disse i større grad kan tilpasses den enkelte forbrukers preferanser. Forbrukere blir stadig mer bevisst på egne behov. De er opptatt av hva som passer deres livsstil, og mange tenker på sitt miljøavtrykk. Det å produsere forbruksvarer i mindre skala, som både er mer personlig tilpasset og mer bærekraftig, er en utfordring i en industri som i stor grad baserer seg på storskala produksjon og «one size fits all». Det er her Codys maskiner kommer inn for å møte forbrukernes etterspørsel etter skreddersydde forbruksvarer, og en mer bærekraftig produksjon.

Bare fantasien setter grenser

Det er ikke til å stikke under stol at dette er et svært spennende prosjekt som åpner for uendelig med muligheter i bransjer som er i stadig utvikling. Å kunne møte forbrukernes individuelle behov blir viktigere og viktigere for å kunne hevde seg som aktør i sin bransje.

– Hva som kan produseres, er det kun fantasien som setter grenser for. Et perfekt eksempel er spesialtilpassede kosttilskudd. Basert på enten en blodprøve eller andre testresultater kan man identifisere sine behov og mangler, for deretter å få produsert opp et kosttilskudd som inneholder akkurat det man trenger. Dette er fremtiden, og det er nettopp ting som dette vi ser for oss at maskinene skal kunne levere på. Industrien skal også dra god nytte av disse maskinene, spesielt i utviklingen av nye produkter og for å kunne drive effektiv innovasjon. Ved hjelp av ulike moduler kan man sette opp systematisk produksjon av testserier med automatisk merking av testbeholdere og logging av resultater fra produksjon og måleutstyr. Dette kan både øke kvaliteten og redusere repetitive oppgaver i utviklingslaboratorier, sier prosjektleder i Cody, Jared Hansen.

Om Cody

Cody er et norsk maskinbygger- og produktutviklingsselskap som utvikler, designer og bygger skreddersydd produksjonsutstyr med tilhørende løsninger for automasjon, digitale styringssystemer og robotisering.

Selskapet ble stiftet i år 2000 og består av høyt motiverte, kompetente og engasjerte medarbeidere.

Cody tilbyr løsninger til et bredt spekter av virksomheter innen norsk industri, og er Norges ledende utvikler av skreddersydd produksjonsutstyr innen radiofarmasi. Derfor finner vi blant annet selskaper som Bayer og GE Healthcare på Codys kundeliste.

Les mer på cody.no

Next article