Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Dette kan styrke konkurransekraften til norsk oppdrett
Sponset

En ny og helt unik slamoppsamlingsteknologi er testet og utprøvd med gode resultater. Ved å samle opp slam fra bunnen av merden, bidrar man til redusert miljøbelastning på sjøbunnen, bedre fiskehelse og større gjenbruk av ressurser til å produsere fornybar energi og organisk gjødsel. Dette igjen gjør det mulig å minske brakklegging samt øke produksjon og lønnsomhet på en bærekraftig måte.

– Regjeringen og myndighetene har forventninger og mål om merproduksjon av fisk i årene som kommer. I løpet av 2030 skal vi doble produksjonen, og femdoble den innen 2050. Det er ikke mulig uten å gjøre noe med utslippene, sier Ole Arthur Vaage, produktutviklingssjef i Ragn-Sells Havbruk og leder for ARAL.

Ole Arthur Vaage

Produktutviklingssjef i Ragn-Sells Havbruk og leder for ARAL

ARAL står bak den nye avfallsløsningen, og er et samarbeid mellom selskapene Lift Up, AquaPro, Ragn-Sells Havbruk og AMOF Fjell Process Technology.

– Ved å ta ut slammet med den løsningen vil vi kunne se forbedringer på MOmB-prøvene og dermed øke produksjonen i åpne fjordmerder, sier Vaage.

Energi og organisk gjødsel

Norsk fiskeoppdrett bidrar hvert år til at 9 000 tonn fosfor går tapt og slippes ut i havet.

Slammet som samler seg på den ombygde LiftUp-hatten i bunn av merden, består i hovedsak av feses og fôr-rester. Med økingen av produksjon, kommer Norge til å få et enormt overskudd av energirikt organisk materiale. ARAL tar vare på slammet, bearbeider det og resirkulerer det til energi og organisk gjødsel.

– Det skal bygges og utvikles et prosessanlegg som gjør slammet om til organisk gjenbrukbart råstoff som er tilrettelagt for nye produkter. Vi er delaktig i flere produktutviklingsprosjekter der slam fra havbruket er en sentral del av råstoffet. ARAL tar mål av seg til å være en pådriver for denne produktutviklingen.

Foto: Aquapro

Sentralt prosjekt for uttak av Fosfor (P)

Prosjektet er basert på Ash2Phos-teknologi, en patentert metode for utvinning av fosfor fra aske, utviklet av Ragn-Sells´ innovasjonsselskap EasyMining. Samarbeidet innebærer at fosforslam fra norsk fiskeoppdrett blir ivaretatt av biogass-selskaper i Danmark, der det fordøyes for å utvinne energi i form av biogass. Restene, der fosforet finnes, blandes deretter med oppdrettsavfall fra kyllingoppdrett, som også inneholder store mengder av det verdifulle næringsstoffet. Blandingen brennes, hvorpå asken sendes til EasyMining i Sverige der mer enn 90 prosent av fosforet ekstraheres mens uønskede stoffer fjernes.

– Næringen importerer store mengder råstoff til fôr. Vi ser for oss en stor eksportmulighet, der vi sender det resirkulerte organiske gjødslet tilbake til opprinnelseslandene, som igjen kan produsere nytt råstoff. Dermed er ringen sluttet, sier Vaage.

Inviterer inn norske biogassanlegg

Vaage forteller at de fører miljøregnskap slik at de hele tiden kan følge med på de bærekraftige fotavtrykkene. I dag blir slammet overlevert til Ragn-Sells Havbruk, som leverer det videre til biokraftanlegg i Danmark.

– Selv om vi har store ting på plussiden i miljøregnskapet vårt, er det fremdeles mye logistikk som trekker ned. Vi ønsker å være så kortreiste som mulig, og vil invitere norske biogassanlegg til å være med. Slik kan vi skape lokal energi i de ulike regionene som er store på havbruk, sier han.

Styrker omdømme

– Denne teknologien kommer til å styrke konkurransekraften og omdømmet til norsk oppdrettsnæring. Det er et grønt prosjekt i alle ender, sier Vaage, og legger til:

– Dette med slam har vært en stor utfordring for bransjen, og vi er heldige som har fått lov til å være med i et fullskala prosjekt. Klarer vi å løse disse utfordringene, vil det få stor betydning for næringen i fremtiden.

Tekst: Marte Frimand

Next article