Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » En sikrere hverdag med digital oppfølging av kreftpasienter
Sponset

Alle pasienter som får immunterapi ved Nordlandssykehuset, får tilbud om å bli fulgt opp digitalt og persontilpasset. Pasientene registrerer symptomene sine selv gjennom en app. Svarene sendes rett inn til kreftavdelingen, som kan følge dem opp umiddelbart.

Appen er utviklet av det finske firmaet Kaiku Health. Nordlandssykehuset begynte å teste ut appen på pasienter i mai 2021, og i dag har 40 pasienter fra alle de syv sykehusene i Nordland, tatt i bruk oppfølgingen. Ellinor Christin Haukland er overlege ved Nordlandssykehusets kreftavdeling, og leder av forskningsgruppen. Hun forteller at mange sykehus bruker en slik type oppfølging til studier og forskning, men at de har valgt å bruke det som standard behandling.

– Gjennom Kaiku, er Nordlandssykehuset også med i et samarbeid for deling av data til forskning med flere andre sykehus i Europa. Alle pasientene som har takket ja til å bruke programvaren, har også sagt ja til at vi kan bruke innsamlet data til forskning, sier Haukland.

Ellinor Christin Haukland

Overlege ved Nordlandssykehusets kreftavdeling

Øker overlevelsen

Appen kan lastes ned på telefon, nettbrett og pc, eller den kan brukes i nettleseren. Studier viser at når pasienten selv rapporterer inn symptomer fortløpende digitalt, fanges forverring eller bivirkninger raskere opp.

– Det bedrer livskvaliteten og pasienten mestrer symptomer bedre. Bruk av denne type oppfølging har også vist å øke overlevelsen med fem måneder for pasienter som får cellegiftbehandling. Det er ganske imponerende, sier Haukland.

Overvåkes i sanntid

– Pasienten får et symptomspørreskjema tilsendt i appen. Skjemaet er tilpasset akkurat den type kreftbehandling de har, sier Haukland.

Pasienten får også spørsmål om livskvalitet og hvordan de har det i hverdagen. Hva klarer de å gjøre? Får de i seg noe å spise?

– Svarene kommer rett inn til oss på sykehuset. Der kan vi se om for eksempel «Kari» scorer høyt på tungpust. Det er en skummel bivirkning ved immunterapi, som krever at vi følger henne tettere opp videre. Har man rapportert inn alvorlige bivirkninger, får man beskjed om å ringe sykehuset. Får vi rapportert inn alvorlige plager hos pasienten, har vi flytskjema og prosedyrer på hvordan vi følger det opp, sier overlegen.

Pasienten får opp kontaktinformasjon i appen, til riktig avdeling med telefonnummer og åpningstider. Man kommer rett til kreftsykepleieren, og slipper å ringe om sentralbordet. Pasienten kan også chatte med personalet.

Spennende forskning

Nordlandssykehuset har allerede en postdoktor som forsker på betydningen av oppfølging med Kaiku Health for pasientene. De har i tillegg søkt om midler til flere doktorgradsstipendiater. De ønsker å undersøke om digital oppfølging ved immunterapi kan redusere alvorlige skader, bedre livskvalitet og overlevelse. Sammen med Kaiku Health, jobber forskergruppen også med å utvikle kunstig intelligens som kan predikere responsen av immunterapi. Et annet prosjekt går ut på å utvikle tilsvarende oppfølgingsprogram for andre medikamenter innen brystkreft og lungekreft.

– Dette er veldig spennende, og jeg er helt sikker på at dette er fremtidens oppfølging av kreftpasienter. Når man innfører ny teknologi, må vi også forske på hvilke konsekvenser det har for pasientene og helsevesenet, sier Haukland.

Av Marte Frimand

Next article