Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Havvind: Et fornybart industrieventyr
Norsk innovasjon

Havvind: Et fornybart industrieventyr

Konseptillustrasjon av flytende vindturbiner med omformerplattform. Foto: Sintef

Havvind har et enormt potensiale. Vindturbiner langt ut til havs, usynlige fra land, kan dekke en tredjedel av Europas elforbruk innen 2050. Langt ut på havet er vinden sterkere og mer forutsigbar.

Men det er ikke bare ren, fornybar kraft det dreier seg om. Norsk havvindvirksomhet kan skape en ny eksportindustri av varer og tjenester til land som ønsker å utnytte potensialet i havvind. Den europeiske unionen har planer om å installere 300GWs vindkapasitet til havs innen 2050.

Allerede nå eksporterer Norge havvindrelaterte varer og tjenester for ti milliarder kroner i året. Med de riktige grepene kan denne summen tidobles innen 2030 og bli en av Norges største eksportnæringer fram mot 2050. Norge har et annet ess i ermet: dagens eksportindustri innen varer og tjenester knyttet til olje- og gassproduksjon. En betydelig andel av denne kompetansen kan overføres til havvind. På denne måten kan Norge utnytte sin ledende posisjon innenfor olje og gass til å innta en ledende posisjon innen havvind.

John Olav Tande

Leder av NorthWind og sjefforsker hos SINTEF Energi

Visste du?

Én eneste rotasjon av en stor havvindturbin produserer nok strøm til å forsyne en husstand i et døgn. NorthWind jobber for å realisere dette scenariet. Gjennom forskning vil sentret oppnå vesentlige kostnadsreduksjoner for havvind. Forskerne jobber med å designe robuste understell som kan bære svære turbiner, og som samtidig kan bygges på en kostnadseffektiv måte. Installasjon og vedlikehold av vindparkene krever utviklingen av nye metoder og verktøy for maritime operasjoner.

Forskerne leter også etter måter å senke prisen på kraftnettet som skal koble sammen vindparkene. De utvikler nye datamodeller og digitale løsninger for mer effektiv drift og vedlikehold. De ser på utviklingen av marked og regulatoriske forhold for havnettet. Sist, men ikke minst ser de på hvordan alt dette kan skje med minst mulig påvirkning på naturen, og i samspill med andre brukere av havet.

NorthWind

Northwind er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på vindkraft som samler over 50 industri- og forskningspartnere. Senterets hovedmål er fremragende forskning og innovasjon for å bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber og vindkraft som respekterer natur og mennesker. NorthWind har også et utdanningsprogram med 27 PhD-kandidater og 200 masterkandidater med vindenergi som tema. NorthWind finansieres av Forskningsrådet, industri- og forskningspartnerne.

Av NorthWind: forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på vindkraft

Next article