Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Gir nytt liv til brukte brannslukningsapparater med hjelp fra NORCE
Sponset

Ved bistand fra forskningsinstituttet NORCE er Miljø Norge i ferd med å bygge opp en høyteknologisk produksjonslinje for å effektivisere arbeidet med å gjøre gamle brannslukningsapparater til nye.

Miljø Norge er et selskap som arbeider ut fra en sirkulærøkonomisk forretningsmodell hvor formålet er å gjøre avfall til ressurs. Et av produktene de arbeider med akkurat nå er brannslukningsapparater som egentlig skulle vært destruert.

– Fra vi tar imot de brukte apparatene til de blir sendt ut igjen som nye, er det ganske mange steg de må igjennom. Vi ønsket først og fremst å automatisere en del av kontrollene og verifikasjonene i stedet for å gjøre dem manuelt. Derfor valgte vi å gå til forskningsinstituttet NORCE Norwegian Research Centre for bistand, sier Per Inge Haugan, som er Chief Operating Officer i Miljø Norge.

Per Inge Haugan

COO, Miljø Norge

Tre målinger

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt som driver med forskning, utvikling og innovasjon både i samarbeid med det offentlige og privat sektor. Mange av prosjektene de deltar i bidrar til omstilling i industrien og i næringslivet ellers. Med 750 ansatte spredt rundt i ti norske byer, og nærmere en milliard i omsetning, er de et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter.

– Rent konkret ønsket vi å øke kvaliteten på målingene våre. I første omgang dreier det seg om tre målinger som NORCE utvikler for oss, forklarer Per Inge Haugan.

Den første delen av produksjonen som Miljø Norge ønsker å effektivisere, er selve mottaket av de brukte brannslukningsapparatene fra gjenvinningsaktørene, som i dette tilfellet er råvareleverandører. Der har NORCE utviklet et system som skanner hvert enkelt apparat slik at det blir riktig identifisert både i henhold til effektivitetsklasse og merke.

Når apparatet er tømt for slukkemiddel, må det gjøres en innvendig inspeksjon. Denne inspeksjonen automatiserer NORCE ved å kombinere kamerateknologi med bildegjenkjenning basert på kunstig intelligens. På bakgrunn av bildeanalysen blir det avgjort om apparatene kan benyttes til ombruk eller ikke. Når apparatene er ferdig fylt med slukkemiddel og trykksatt på nytt, følger den siste kontrollen; en lekkasjetest som gjøres for å verifisere at apparatene ikke lekker. Denne lekkasjetesten er det også NORCE som utvikler teknologien for.

Et artig prosjekt med grønt fotavtrykk

Nabil Belbachir, som er forskningssjef for DARWIN i NORCE, forteller at det både har vært inspirerende og gøy å bidra i dette prosjektet.

Nabil Belbachir

Forskningssjef for DARWIN i NORCE

– For det første er det artig å kombinere vitenskap, ingeniørkunst og forretningsmessige hensyn. I dette prosjektet er jo mye av hensikten å hjelpe Miljø Norge med løsninger som effektiviserer driften, og å bidra til å skaffe dem et nyttig konkurransefortrinn. For det andre kom dette prosjektet til på bakgrunn av en sirkulær forretningsmodell med fokus på ombruk. Det bidrar til redusert avfallsmengde, er bra for klima, og ikke minst er det snakk om en optimal utnyttelse av objektet som skal gjenbrukes. I disse dager, hvor vi også opplever råvaremangel, er det en ekstra god idé.

En smidig prosess

Selve utviklingen av de tre teknologiene har skjedd av NORCE og Mechatronics Innovation Lab i Grimstad, mens testingen har skjedd ved Miljø Norges fabrikkanlegg i Drammen.

– Vi har mange prosjekter innen digitalisering, monitorering, inspeksjoner og kunstig intelligens der vi hjelper bedrifter med forskning og utvikling. Noen bedrifter er bekymret for at produksjonen kan stoppe opp mens vi utvikler og tester nye løsninger. Miljø Norge derimot har vært visjonære og sett mer på de langsiktige gevinstene av det vi utvikler enn å bekymre seg for en midlertidig stopp i produksjonen. Totalt sett har dette vært et flott og spennende prosjekt som både vi og Miljø Norge er godt fornøyd med, avslutter Belbachir.

Norce

Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

Av Tom Backe

Next article