Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Viktigheten av forskning for verdiskaping og pasienter
Sponset

Forskning ligger til grunn for den kommersialiseringen Radforsk bidrar til på kreftfeltet i Norge. Vår portefølje på 15 selskaper er bygget på norsk kreftforskning i verdensklasse, og har så langt bidratt til en fondsverdi på 800 millioner og kanalisert over 200 millioner kroner til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus siden 1986.

Hver tredje person i Norge vil få en kreftdiagnose i løpet av sitt liv. I dag overlever omtrent 75 prosent av disse, takket være god diagnostikk og kreftbehandling, men overlevelsen varierer stort mellom de ulike kreftdiagnosene.

Radforsk er en evigggrønn investor spesialisert på å etablere og utvikle kreftselskaper, det vil si selskaper som utvikler kreftbehandling. Nå har vi 15 selskaper i porteføljen, fra små oppstartsselskaper til fem børsnoterte selskaper, hvorav flere nærmer seg markedsgodkjenning for sine produkter – samt Photocure som har produkt på markedet og opplever sterk vekst i USA.

En næring i vekst

Disse selskapene er grunnlagt på fremragende forskning ved Radiumhospitalet, forskning som i stor grad er finansiert av Forskningsrådet, samt Kreftforeningen gjennom private donasjoner, og Helse Sør-Øst. Vi er forferdet over at Regjeringen nå legger til grunn ostehøvelkutt i finansieringen av forskning. De kan ikke ha forstått hvilke ringvirkninger dette vil få i tiårene som kommer. I dagens samfunn som står overfor store utfordringer innen klima, tilgang på energi og nye medisiner, så trenger vi kunnskap, innovasjon – og dermed forskning.

Norge er i en særstilling da vi på grunn av oljen har det godt og har penger på bok. Men oljen varer ikke evig, og alle er enige om at vi må inn i et grønt skifte, samt et skifte som gjør at vi som nasjon er mindre avhengig av verdiskapingen oljen så langt har gitt oss. Helsenæringen er en av disse næringene, men hittil har ikke Norge satset her som vi gjorde på oljeindustrien på 1970-tallet. På tross av dette er helsenæringen en næring i vekst. Vi ser fram til de neste årene da flere av våre selskaper vil vise gjennom store internasjonale kliniske studier om de har klart å utvikle kreftbehandlinger som er banebrytende for pasientene og inntektsbringende for selskapene.

Jónas Einarsson

Administrerende direktør i Radforsk

Lovende forskning

Et av disse selskapene er Vaccibody. Selskapet er ikke på børs, men er allerede verdsatt til nær fem milliarder norske kroner på gråmarkedet der aksjene deres omsettes. De er i klinisk utvikling av helt persontilpassede kreftvaksiner, skreddersydd til å behandle din eller min kreft sin egenart. De foreløpige resultatene er lovende, og til tross for et svært lite pasientgrunnlag, så viser de foreløpige kliniske studiene tendens til effekt på en måte immunterapi ikke har vist tidligere. Vaccibody er fundert på doktorgraden til forskningssjef Agnete Fredriksen, professor Inger Sandlie og professor Bjarne Bogen ved Universitetet i Oslo. Uten forskningsfinansiering hadde ikke denne forskningen sett dagens lys.

Et annet selskap er PCI Biotech som utvikler en behandling av kreftformen gallegangskreft. Selskapet bruker lyskjemi for å drepe kreftceller, og teknologien deres ble nylig verdsatt i Norwegian Tech Awards 2019, der selskapet fikk flest publikumsstemmer av de nominerte selskapene. Teknologien er utviklet av Kristian Berg og hans gruppe ved Institutt for Kreftforskning ved Oslo universitetssykehus. Forskningssjef i selskapet, Anders Høgseth er vel en av dem i Norge som har klart å hente ut mest forsknings- og innovasjonsstøtte fra Forskningsrådet. Kristian Berg har nylig mottatt et høythengende EU-stipend som gis til visjonære og risikable forskningsprosjekter. I det prosjektet prøver han og kolleger ved Oslo universitetssykehus å utvikle en behandling basert på lyskjemi av den mest alvorlige formen for hjernekraft, glioblastom.

Om regjeringen ønsker flere eksempler som dem ovenfor, må de ikke kutte i støtten til forskning, de må øke den.

Av Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk

Next article