Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Globalt problem løses lokalt – matavfall kan bli til Omega-3
Sponset

30 prosent av matproduksjonen i verden går i søpla. Noe som i tillegg til å være sløsing med ressurser, også er et stort miljøproblem. I Bergen sitter det en grunder med navn Ingmar Høgøy som har en genial løsning på avfallsproblemet. En løsning som også løser et annet stort problem. Behovet for nye omega-3-kilder.

Det finnes i dag kun fire måter å kvitte seg med matavfall på. Forbrenning, oppsamling i avfallsdeponi, kompostering og biogassproduksjon. Hvorav kun to av metodene har et snev av miljøaspekt i seg.

Omega-3 er en mangelvare som oppdrettsnæringen har et skrikende behov for

Nå er det kommet en femte metode som i tillegg til at det løser problemet med å bli kvitt matavfall også løser behovet for nye omega-3-kilder.

– Globalt fiskes det cirka 100 millioner tonn fisk årlig, og det å omdanne 30 prosent matfisk til fiskemel og olje, er etter min mening, en sløsing av matressurser. Spesielt når det finnes andre måter å produsere omega-3 rik fôr på, sier daglig leder Ingmar Høgøy i Greentech Innovators AS i Bergen.

Ingmar Høgøy

Daglig leder i Greentech Innovators AS

Mengden fiskeolje – den viktigste kilden til omega-3 i fiskefôr – er omtrent én million tonn, og kan ikke økes fordi fiskeressursene er utnyttet.

Omgjør matavfall til vekstmiddel

– Vi i Greentech Innovators har utviklet en metode hvor vi prosesserer matavfall til et flytende vekstmiddel til produksjon av mikroalger som igjen blir til omega-3-rik fòr til oppdrettsnæringen, sier Ingmar Høgøy.

– Vi er fortsatt på utviklingsstadiet hvor vi samarbeider tett med Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR), fortsetter han.

Gammel sirkulærøkonomi i ny drakt

– For å forklare på en folkelig måte hva vi gjør, så kan dette på mange måter sammenlignes med hvordan man tenkte på landsbygden i gamle dager. Da hadde man gjerne en gris som man gav alt av matrester til, som igjen ble slaktet til jul. Vi gjør det samme, men produserer mikroalger i stedet for gris, sier han.

Et digert marked med stort inntjeningspotensial

Ingmar Høgøy og Greentech Innovators har veldig tro på det de driver med.

– Utover det at vi løser store samfunnsproblem og reduserer utslipp av klimagasser så mener vi at det også ligger mye penger i dette, sier han.

Markedet skriker etter omega-3-rik fòr til oppdrettsnæring, og verden skriker etter å bli kvitt matavfall så her kan man i mange tilfeller få betalt i begge ender.

– Men for å få komme skikkelig i gang trenger vi flere investorer, sier han avslutningsvis, med et håp i stemmen.

Greentech Innovators

Greentech Innovators As ble etablert I 2018 med formål å utvikle nye og mer bærekraftige løsninger for behandling av organisk avfall som matavfall. Ved bruk av bioteknologi kan en redusere utslippene av klimagasser og få bedre utnyttelse av matrester.

Les mer på greentechinnovators.no.

For mer informasjon ta kontakt med:
Ingmar Høgøy
[email protected]
Tlf: 934 32 494

Av Oddvar Meyer

Next article