Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Oksygen for bedre levevilkår
Sponset

Innovative løsninger til oppdrettsnæringen i sjø og på land er en bidragsyter til fremtidens bærekraftige matproduksjon. OXZOs metoder for tilførsel av oksygen gir bedre fiskehelse og dermed økt produktivitet og bedre lønnsomhet.

OXZO har vært samarbeidspartner med havbruksnæringen siden 2008. Med utspring fra Chile og Fiordo Austral-konsernet, har OXZO ekspandert til flere markeder. Svein Arve Tronsgård har mangeårig erfaring fra havbruksnæringen, og de to siste årene er det oksygen som har vært hans fokusområde, som leder av OXZO Technologies Norway.

– Hvorfor er det behov for tilførsel av oksygen?

– Varmere hav har lavere innhold av oksygen. Mai-måned ga varmerekorder flere steder. Hvordan resten av sommeren blir vet vi ikke, men det er et faktum at klimaendringer og varmere hav utfordrer havbruksnæringen til å tenke nye løsninger, sier Svein Arve Tronsgård i OXZO Technologies Norway.

Svein Arve Tronsgård

Leder av OXZO Technologies Norway

For fisken er det viktig med optimale oksygenforhold året rundt. I motsatt fall vil fiskehelsen bli dårligere, noe som kan gi sykdom og i verste fall økt dødelighet.

– Det kreves en bærekraftig løsning for å møte utfordringene som følger med varmere hav. Med vår innovative teknologi og dedikerte team, bidrar vi til en mer stabil og sunnere fremtid for havbruksnæringen, sier Tronsgård.

Fiskehelse

Oksygenforholdene varierer naturlig gjennom året, blant annet som følge av temperaturen i vannet.

– I periodene av året med lavere oksygennivå i sjøen, vokser fisken saktere. Med riktig oksygenmengde i vannet, har laksen bedre fôropptak, bedre fôrutnyttelse, og færre fisk dør, sier Tronsgård.

Jo lavere oksygennivåene er, jo mer vil fiskehelsen og den generelle produksjonen påvirkes negativt.

Vekst, behandling og forebygging av sykdom

For at laksen skal ha god vekstutvikling, må oksygennivået være over 85 prosent.

– Jo lavere oksygennivåene er, jo mer vil fiskehelsen og den generelle produksjonen påvirkes negativt. I tillegg oppstår det ofte utbrudd av gjellesykdommer i sommerhalvåret. Forringelsen av gjellevevet som da oppstår, gjør at fisken trenger ekstra tilførsel av oksygen – oksygenterapi. Godt oksygennivå gir også bedre immunforsvar og forebygger utvikling av sykdom. Blant fisk smittet av bakterien Moritella viscosa, som kan gi vintersår, har forskning vist at det er opptil 18 prosent større sjanse for at fisken overlever 21-23 dager etter infeksjon ved oksygennivå på over 80 prosent.

Omfattende flåte av utstyr

OXZO leverer systemer både til settefiskanlegg, åpne og lukkede merder, og for installasjon ombord på fartøy/flåter. Størrelsen varierer fra mer kompakte anlegg montert i små containere, opp til store anlegg installert i egne rom eller båter/flåter på sjø. Utstyret er produsert i Europa for norske forhold i henhold til NS 9415 for bruk i norsk havbruk.

– Vi mener tilførsel av oksygen løser mange av de utfordringene bransjen opplever, og merker også økt etterspørsel etter våre løsninger, avslutter Tronsgård.

FAKTA

Oxzo Norge leverer helautomatiserte systemer for produksjon av oksygen, luft og ozon til havbruksnæringen på sjø og land. Gjennom de komplette systemene følger Oxzo opp generasjoner med fisk, og gir beslutningsstøtte til kundene. Bedre for fisken – bedre for driften!

Les mer på oxzo.no

Next article