Home » Fremtidens matsystemer » Snart 80 år i minusgrader
Sponset

Svalinn har sin opprinnelse i den viktige gjenoppbyggingen av fiskeriindustrien i Nord-Norge etter andre verdenskrig. Perioden var preget av et stort behov for å utvikle spesialiserte kjølte arealer som kunne oppbevare fersk fisk. Siden den gang har Svalinn vært dedikert til å møte behovene i matindustrien ved å levere skreddersydde løsninger for mathåndtering og matoppbevaring. Med nesten 80 års erfaring har Svalinn dyrket ekspertisen som kreves for å være en pålitelig og innovativ aktør i bransjen. Deres historie er preget av dedikasjon til å møte utfordringene og bidra til vekst og utvikling i næringsmiddelindustrien. 

Matindustrien står overfor utfordringer som økt etterspørsel etter kortreist mat, bærekraft og miljøhensyn, endrede forbrukervarer og ikke minst digitalisering. Med Svalinn sin lange historie og spesialkompetanse innen kjøl, frys, hygiene og skreddersøm, er de en dedikert samarbeidspartner i møte med disse utfordringene. Svalinn tilbyr en omfattende konstruksjonsrekkevidde, som strekker seg fra småskala kjølerom og fryserom til store lager-/logistikkanlegg for matindustrien.  

Tak over mat

Så hva innebærer det å være en entreprenør for næringsmiddelindustrien? 

– Vi er en entreprenør som utelukkende fokuserer på å ta vare på mat. Vårt hovedmål er å sikre høy matsikkerhet, som innebærer å møte kravene for hygiene, isolasjonsverdier, kuldebroer, kondensproblematikk og alt annet som er viktig for å sikre våre kunders verdi. Prosjektene vi utfører strekker seg fra mindre kjølerom hos din lokale dagligvarebutikk til store logistikkterminaler for mat. 

Dette sier daglig leder i Svalinn, Tarjei Hegland. 

Tarjei Hegland

CEO, Svalinn

Næringsmiddelindustrien har gjennomgått en betydelig utvikling som følge av modernisering, endrede trender og økt fokus på bærekraft. Disse faktorene har påvirket bransjen på ulike måter og har også påvirket de kravene kundene våre stiller til oss som samarbeidspartner.

– Vi skal være en sparringspartner for kunden som sikrer en optimal løsning for alle som produserer, håndterer eller oppbevarer mat, sier Hegland. 

Foto: Svalinn Group

Entreprenør for matindustrien

Vi har siden 1946 spesialisert oss på å bygge og montere effektive og robuste kjølerom og fryselager som fungerer.

Hygiene som livsstil 

Svalinn er en av pionérne innen løsninger knyttet til hygiene og lave temperaturer, for å sikre matkvalitet og matsikkerhet.  

– Vårt panelsenter i Namsos har unik kompetanse og vi tillater oss å påstå at vi har landets ledende fagmiljø innen kravene for kulde, isolering og hygiene, sier Hegland.

Foto: Svalinn Group

Panelsenteret har lenge vært en del av Svalinns leveransemodell. De produserte sandwichpaneler i Namsos, som var blant de første i Europa med CE-godkjennelse etter de nye standardene fra 2013. Selv om produksjonen nå er avsluttet, fortsetter Panelsenteret å levere skreddersydde paneler som oppfyller matoppbevarings-, matproduksjons- og brannkrav i henhold til NS-EN 14509. Disse panelene brukes i ulike bygninger og rom hos Svalinn, inkludert kjølerom og fryserom. 

Hensyn til miljø 

Svalinn fokuserer på å bygge kvalitetsrom og -bygninger som er energieffektive og har lang levetid. Høy isolasjonsevne sikrer minimalt energitap og opprettholder ønsket temperatur og kvalitet for matoppbevaring. 

– Kombinasjonen av høy isolasjonsverdi i vegger og tak, gjenbruk av overskuddsvarme, solceller, samt gode sluseløsninger og fokus på dør- og portkultur utgjør betydelige besparelser i driften og er positivt for miljøet. Våre kunder er stort sett opptatt av å velge miljømessige og framtidsrettede løsninger. Dette setter krav til oss og bidrar til at vi stadig utvikler oss, avslutter Hegland. 

Svalinn er en entreprenør for spesialiserte bygg og rom innen hele verdikjeden for næringsmidler.

Les mer på svalinn.no

Neste artikkel