Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Landbruket i omstilling: Teknologi, innovasjon og bærekraft med Nordic Edge Agritech Innovation Cluster
Sponset

Landbruket står overfor en rekke utfordringer, fra klimaendringer til økt press på ressurser. Samtidig er det et stort potensial for utvikling og forbedring.

Nordic Edge Agritech Innovation Cluster er en klynge som samler Norges største maskinprodusenter og nye startups for å fremme bærekraftig matproduksjon og innovasjon i landbruket.

– Vi vokser hurtig med nye spennende prosjekter og teknologier, og vil gjerne invitere flere inn i agritech-felleskapet, sier Gunnar Crawford, klyngeleder.

Agritech for økt selvforsyning og beredskap

Teknologi og innovasjon kan bidra til å øke selvforsyningsgraden i Norge og styrke beredskapen mot kriser. For eksempel kan sensorer og dataanalyse gi bønder bedre innsikt i jorda og avlingene, noe som fører til mer effektiv bruk av ressurser og økt produktivitet. For å muliggjøre dette, hjelper vi bedriftene med digitalisering, instrumentering og utnyttelse av store datamengder gjennom kunstig intelligens.

Bærekraft i fokus

Bærekraft er en sentral målsetting for norsk landbruk. Agritech-løsninger kan bidra til å redusere klimagassutslipp, forbedre jordhelsen og øke biodiversiteten. For eksempel kan droner brukes til å overvåke jordas tilstand, og presisjonsjordbruk kan bidra til mer effektiv bruk av gjødsel og plantevernmidler.

Kompetanse- og teknologioverføring for bransjen og bonden

Klyngen jobber med å overføre kompetanse og teknologi fra andre bransjer som smartby og havnæringen til landbruket. Sammen med medlemmene jobber vi for å forstå bondens behov bedre gjennom prosjektet Fremtidsbonden. Vi vil bidra til å modernisere næringen og gjøre den mer attraktiv for nye generasjoner.

Fôrproduksjon med bonden i sentrum

Et av klyngens fokusområder er fôrproduksjon, med medlemsselskaper som utvikler nye løsninger for høsting, foredling og fôring basert på lokale ressurser. Dette vil redusere miljøpåvirkningen fra dyreproduksjon ved å optimere fôringsregimer.

Investeringer som gir fart

Nordic Edge jobber med stort investornettverk for å sikre flere investeringer i agritech-bransjen. Dette er avgjørende for å finansiere den nødvendige utviklingen av nye teknologier og løsninger. Vi tilbyr også veiledning og støtte til bedrifter som ønsker å ta i bruk nye teknologier og digitalisere sin virksomhet.

Invitasjon: Bli med, vi tar deg raskere dit du skal

– Vi jobber aktivt for å skape et økosystem som støtter bønder og bedrifter i å ta i bruk nye teknologier og løsninger.  Innovasjonsutfordringer løses best i samarbeid med andre. Vårt bidrag er å styrke innovasjonskraften til våre medlemmer slik at de lykkes kommersielt. Det har vi lang erfaring med en stor verktøykasse for. Vi inviterer nysgjerrige til å ta kontakt, avslutter Crawford.

Next article