Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon
Sponset

Med dype røtter i tysk ingeniørkunst er Bürkert en av de ledende leverandørene av fluidkontrollsystemer globalt.

– Vår teknologi kommer til anvendelse gjennom hele fiskens levetid – fra klekking til slakting og prosessering, sier Industry Sales Manager Rune Herring.

Med nedslag i en lang rekke bransjer i tillegg til akvakultur – som farmasøytisk industri, meieribransjen, olje- og gass, bilvaskerier og marin sektor – har selskapet bred erfaring med væske- og gasskontroll. Det kommer kunden til gode, sier Herring.

Rune Herring 

Sales Manager, Bürkert 

– Vi har tiårs erfaring med væske- og gassbehandling. Selv kom jeg i kontakt med fiskeoppdrett så tidlig som 1991, da næringen var kommet mye kortere enn i dag. Siden har vi utviklet oss og vår kompetanse sammen med oppdrettsnæringen, sier han.

Teknologi for hele livsløpet

Væskebehandling er viktig ikke bare i anleggene, men overalt hvor fisk skal behandles. Bürkerts teknologi er aktuell i hele livsløpet og alle faser av produksjonen, inkludert frakt i brønnbåter og ved lusbehandling. Systemene overvåker og kontrollerer vanngjennomstrømning, temperatur, okysgenering og andre viktige faktorer.

– God kontroll på vannet er en forutsetning for en effektiv og bærekraftig produksjon. Vi i Bürkert ser på oss selv like mye som partnere som leverandører, og er gjerne med fra startfasen og planleggingen av anlegget, sier Herring.

Vi i Bürkert ser på oss selv like mye som partnere som leverandører

– På den måten kan vi levere skreddersydde tekniske løsninger som er nøyaktig tilpasset det aktuelle anlegget i form av komponenter som sensorer, ventiler, transmittere og kontrollere -alt som er nødvendig for presis kontroll av væskeflyten – inkludert tilføring av gasser og andre stoffer.

– Oksygenering er et stort arbeidsområde for oss i Bürkert, og vi leverer ferdig monterte oksygeneringskabinetter tilpasset det enkelte anlegg, sier Herring.

– Dette er et felt som blir stadig viktigere i takt med veksten i landbaserte anlegg, som stiller høyere krav til både systemer og produkter, og der vannkvalitet og riktig oksygenering er kritiske faktorer i produksjonen, understreker han.

Sparer verdifull tid

Som systemspesialist har Bürkert utviklet et oksygenkontrollsystem tilpasset dine behov innen fiskeoppdrett. Denne helhetlige automatiserte løsningen lærer hva den optimale mengden oksygen er for å sikre best mulig vekst hos fisken. I tillegg hjelper systemet deg med å planlegge vedlikehold på forhånd og sikrer rask intervensjon ved feilmeldinger. Dette sparer verdifull tid når det virkelig gjelder.

– I tillegg stilles det stadig høyere krav til dokumentasjon, overvåking og samhandling med andre systemer, noe vi har lang erfaring med, sier Herring.

Det var den tyske fluideksperten og pioneren Christian Bürkert som grunnla selskapet i 1946, og Bürkert er fortsatt et familieeid selskap. Komponentene blir produsert i selskapets fabrikker i Tyskland og Frankrike. Det globale konsernet er til stede i 33 land og har omkring 3500 ansatte.

– Det at vi er et familieeid selskap, gjør at vi kan fokusere enda sterkere på forskning og utvikling, sier Herring.

– Vi er dessuten en lærende organisasjon med tett kontakt med kunder over hele verden. Vi er levende opptatt av oppfølging og service og har kundens behov i sentrum. Det gjør hver dag spennende, sier Rune Herring.

Next article