Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » God forvaltning av jord er grunnleggende for fremtiden
Sponset

Et av FNs bærekraftsmål handler om å redusere klimautslipp og stoppe klimaendringene. Landbruket har inngått en egen frivillig avtale med regjeringen om å redusere jordbrukets klimagassutslipp og øke karbonbindingen i jord frem til 2030. Ifølge Eurofins er det viktigste å se muligheten for bedre utnyttelse og effektiv produksjon og dokumentere alt det landbruket bidrar med for å stoppe klimaendringene.

– Det er generelt begrenset kunnskap om landbruk blant befolkningen, sier Ylva Freed, administrerende direktør i Eurofins Agro.

– Ikke alle vet at det kun er tre prosent av arealet i Norge som er dyrkbar mark og kun én prosent kan brukes til å dyrke mer krevende planter enn gress. Dermed må vi bruke matjorden der den er og bruke den smart. God og trygg mat som vi tar for gitt vil ikke fortsette å være her hvis ikke vi tar vare på matjorden og de som forvalter den – bøndene.

En sunnere og tryggere verden

Selskapet Eurofins er markedsledende leverandør av analyser innen miljø, mat, fôr og landbruk. Hovedlaboratoriumet i Norge ligger i Moss, og selskapet har laboratorier i syv andre byer, fra sør til nord. God forvaltning av jord er grunnleggende for å sikre bærekraftig matproduksjon. Ved å ha søkelys på hva jorda kan lagre i form av karbon og gi av avling fremfor hva landbruket «slipper ut», mener Eurofins Agro at de gjør en forskjell.

God og trygg mat som vi tar for gitt vil ikke fortsette å være her hvis ikke vi tar vare på matjorden og de som forvalter den – bøndene.

– Bøndene føler seg sikkert litt uglesett når samfunnet, grunnet manglende kunnskap, ikke ser alt det som er positivt. Det lagres for eksempel svært mye karbon i jorda, og derfor har Eurofins utviklet konseptet Soil Health Solutions som et svar på tiltakene i FNs bærekraftsmål. Soil Health Solutions tilbyr uunnværlige verktøy for å optimalisere forvaltningen av jorden samt dokumentere effekten av den. Med disse kan bønder styre produksjonen sin enda litt bedre og vi kan dokumentere og kommunisere bedre med samfunnet i øvrig.

Gjødselplanlegging

Riktig gjødsling og kalking er viktig for god vekst, optimal produktkvalitet og best mulig økonomi. Sunn jord og god økonomi er det beste vi kan investere i for en fremtidig bærekraftig matproduksjon. Bønder i Norge er pålagt å ta jordprøver, og mange ser stor verdi i å ta prøver hyppig for å spisse produksjonen. Eurofins Agro tilbyr flere ulike analysepakker for alle typer innsatsfaktorer i landbruket, for eksempel organisk gjødsel, grovfôr og planter.

Invester i jordas fremtid med Eurofins Agro

For å møte utfordringene og mulighetene innen fremtidens landbruk, er det avgjørende å analysere jorda og utnytte de mulighetene som data fra slike analyser gir. Med innovative løsninger som Soil Health Solutions hjelper Eurofins landbruket med å optimalisere forvaltningen av jorden, øke lønnsomheten og redusere klimagassutslipp.

– La oss ta vare på jorda sammen, sier Freed avslutningsvis.

FAKTA

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser.

De norske Eurofins-selskapene er markedsledende leverandører av analyser innen miljø, mat, fôr og landbruk. I tillegg tilbyr vi kursvirksomhet og rådgiving innen flere områder. Med avdelinger flere steder i landet, er vi landsdekkende med en lokal tilstedeværelse.

Les mer på eurofins.no

Av Cathrine Naglestad

Next article