Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Flytende havvind kan overta på grunnere vanndyp
Sponset

Windbarge er en ny type flytekonstruksjon for flytende havvindturbiner med et unikt forankringskonsept, som muliggjør kostnadseffektiv og energieffektiv energiproduksjon til havs med et ekstremt lite fotavtrykk på havbunnen.

Flytekonstruksjon kan utnytte nye havområder langt fra land og på grunnere vann hvor dagens teknologi vil kreve bunnfaste løsninger. Dette åpner for helt nye måter å drive havbaserte vindparker på med flyttbare strukturer.  

– WindBargen er kostnadseffektiv fordi konseptet baserer seg på byggemetoder som allerede er utviklet i skipsindustrien. Den er energieffektiv fordi den enkelt kan manøvreres bort fra leområdet til oppstrømsturbiner og med dette hente ut mer vindenergi. Den har et lite fotavtrykk fordi den kun har ett forankringspunkt på havbunnen, sier Jørgen R. Krokstad, Daglig leder i GFMS.

Jørgen R. Krokstad

Daglig leder GFMS

Lang erfaring

Teknologien er utviklet for å være konkurransedyktig der det er ugunstige bunnforhold. For eksempel i Østersjøen, hvor det er gigantiske planer for havvindutbygginger i regi av Sverige. Det som har skjedd i Europa på energisektoren i det siste akselerer utviklingen ytterligere.   

Gründerne til WindBarge har lang erfaring både fra vindindustrien og maritim virksomhet.

– Med smarte løsninger kan flytende havvind konkurrere med vindproduksjon på land, samt bunnfaste produksjon på havdyp fra 30 meter og dypere, sier Krokstad.

Les mer om WindBarge og deres løsninger på gfms.no.

Dette har ført til at Vattenfall, Sveriges største energiprodusent og en betydelig internasjonal aktør innenfor havvind, har fått øynene opp for konseptet og ønsker å være en partner i den videre utviklingen av WindBarge.

– Selve produksjonen av WindBargen vil også benytte løsninger fra skipsbyggingsindustrien i Norge. Den opprinnelige ideen var å modifisere velkjente design av lektere, og kombinere dette med avansert forankringskompetanse fra olje&gass. Resultatet ble en enkel flytende struktur som lever sammen med ankersystemet, sier Krokstad.

Diskusjoner med samarbeidspartner Fosen Yards på Rissa har ført frem til spennende muligheter for verftbasert produksjon.

Enkel og rask flytting

WindBarge vil ha en dypgang mellom seks til ti meter, avhengig av turbinstørrelsen som planlegges opp mot 20 MW. Dette muliggjør installasjon av flyterens gigantiske vindturbin ved kai, før hele installasjonen taues til vindparken.

– Enkeltlinjefortøyningen gjør installasjon og flytting av WindBarge enkelt og raskt. Både for hovedvedlikehold og for flytting mot nye lokaliteter. Dette gjør det enkelt å fjerne alle komponenter etter endt levetid, sier Krokstad.

Green Floating Marine Structures

Selskapet som utvikler WindBarge heter Green Floating Marine Structures (GFMS AS) og er lokalisert i Trondheim kommune. Selskapet er fremdeles i en tidlig fase av utviklingen, og har etablert dyktige utviklings- samarbeidspartnere som Vattenfall, Fosen Yard, APL (NOV), EDR&Medeso, NTNU, Norconsult, og CFD Marine.

– Vi ønsker å komme i kontakt med flere interessenter, inklusive kapitalsterke investorer som skal være med å drive denne muligheten fremover, avslutter Jørgen R. Krokstad.

Les mer på gfms.no.

Next article