Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Vil overvåke havvindanlegg fra verdensrommet
Sponset

Det norske ingeniørselskapet, EIDEL, ønsker å utvikle satellitter som skal overvåke, digitalisere og samle inn data fra havvindmøller. 

EIDEL er industripartner i FME NorthWind, et forskningssenter for miljøvennlig energi som ledes av SINTEF.

–  Der ser vi på hvordan Norge kan bidra til at havvind blir en lønnsom og bærekraftig industri, sier Alexander Høiberget som er forretningsutvikler i EIDEL.

Alexander Høiberget

Forretningsutvikler i EIDEL

Til vanlig leverer selskapet avansert teknologi til forsvars- og romfartssektoren. Nå ønsker de å bruke denne teknologien til å utvikle satellitter til vindkraftsektoren. Satellittene skal sørge for sikker overvåking og datainnsamling.

Les mer om EIDEL her.

Mer konkurransedyktig vindkraft

Skal havvind bli billigere å produsere, er man nødt til å utvikle smartere teknologier. For eksempel ved hjelp av satellitter.

– Havvind krever en annen type overvåking og kontroll av installasjonene enn for eksempel oljeplattform, hvor du har mennesker fysisk på plattformen, sier daglig leder i EIDEL, Truls Orderløkken Andersen.

Noe av det de har sett på er fjernmonitorering ved hjelp av sensorer og datainnsamling. De ønsker å bruke romteknologi som satellitter til å overvåke der sensorene ikke kan treffe. I tillegg er den teknologien de bruker både robust, sikker og nøyaktig.

– Satellittene kan brukes til å overvåke og sikre dataen med sikkerhetsløsningene som vi i dag leverer til forsvarsindustrien. Det er en løsning som sikrer operasjonell teknologi mot hacking og andre forstyrrelser, sier Høiberget.

Bruk av satellitter vil dessuten reduserere driftskostnadene på grunn av mindre bemanning.

– En av de største kostnadene ved drift av havvindpark, er å sende ut båt med mannskap. Det tilsvarer kanskje 20 til 30 prosent av driftskostnadene til en sånn park, sier Andersen.

Truls Orderløkken Andersen

Daglig leder i EIDEL

Billigere å bruke satellitter

Andersen mener at bruken av satellitter vil øke i fremtiden, ettersom kostnadene ved å lage og skyte opp satellitter går ned. Det vil bli vanligere å bruke satellitter, ikke bare innen romfart, men også til industriell bruk.

– Jeg tror at små satellitter på sikt vil bli konkurransedyktig med de andre overvåkningsmetodene som vi bruker i dag, sier Andersen.

Dessuten vil en satellitt i bane kunne dekke flere havvindparker.

– Kombinert med oppskytningsbase på Andøya, gjør det at Norge vil sitte på teknologikapasiteter som gjør at vi vil kunne bruke det på andre områder enn bare forsvar og romfart, som for eksempel havvind og maritim sektor, sier Andersen.

Satser på innovasjon

EIDEL ble nylig kåret til Årets årgangsgaselle av Dagens Næringsliv. Gaselleprisen gis til årets mest fremgangsrike bedrifter. EIDEL ble tildelt prisen på grunn av sitt innovasjonsarbeid og selskapets imponerende vekst i omsetning og resultat de siste tre årene.

– Vi jobber tett på universitetene og forskningsinstitusjoner for å drive frem kommersielle løsninger, avslutter Andersen.

Les mer om EIDEL på deres nettsider eidel.no.

Av Sissel Nilsen

Next article