Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Hel ved fra Gudbrandsdalen
Sponset

Massivtre er et produkt som både ivaretar miljøet, reduserer utslipp og skaper et fantastisk inneklima. I fjellbygda Vågå, nord i Gudbrandsdalen, ligger Gudbrandsdal massivtre AS, produsent og leverandør av massivtre. Her lages bærekraftige massivtreplater av trevirke fra Innlandet.

– Massivtreplatene som produseres er av lokale råvarer, både gran og furu. Platene er krysslimte treplater i 1,2 meter bredde og tykkelser fra 70 mm til 260 mm. De kan produseres i opptil 12 meters lengde. Dette er plater som kan bearbeides videre og settes sammen til større elementer enten på byggeplass eller i fabrikk, sier daglig leder Jon Sneve i Gudbrandsdal massivtre. Produksjonen i den nye fabrikken er i full gang.

Jon Sneve

Daglig leder i Gudbrandsdal massivtre

Sneve forteller at Gudbrandsdal massivtre i første omgang er opptatt av å produsere et godt treprodukt slik at entreprenører og andre kan benytte massivtre i sin produksjonshverdag.

– Fordelen med våre produkter er at de blir enklere å håndtere og derfor mindre utfordrende rent logistikkmessig, sier han.

Vegg av tre

Massivtre er et krysslimt treprodukt, der den store fordelen ligger i at limingen gjør materialet stabilt mot formforandring. Resultatet er et robust og miljøvennlig byggemateriale med gode egenskaper, blant annet med hensyn til inneklima.

– Platene kan erstatte bindingsverk og innvendige overflater. Dersom man i tillegg bruker en trefiberisolasjon, vindtett trefiberplate og trepanel ute, har du en komplett vegg av tre, helt uten bruk av plast, betong eller stål. I noen tilfeller kan massivtreplatene brukes med synlig overflate på begge sider, sier Sneve.

Kortreist

Gudbrandsdal massivtre vil i tillegg produsere et kortreist produkt. Massivtre har for en stor del blitt importert fra Mellom-Europa, men massivtreet fra Vågå vil bli produsert med kortreist trelast som en sentral råvare.

– Vi har to sagbruk blant eierne, og regner med at de vil kunne stå for en del av råvareleveransen til fabrikken. Det resterende satser vi på å få tak i hos andre sagbruk i innlandsregionen. Massivtre er i stor grad produsert i gran, men Gudbrandsdal massivtre kan tilby furu som et alternativ, sier Sneve. 

Mange muligheter

Interessen for produktet er stor og forespørslene mange. I det knappe året det har vært produksjon i fabrikklokalene i Vågå, har Gudbrandsdal massivtre produsert og levert plater til en rekke prosjekter rundt omkring i Norge. Alt fra store fjøs, hytter og bolighus, til gapahuker, hundehus og flyttbare moduler til overnatting og salgsboder.

– Platene våre har også blitt brukt til innredningsdetaljer med godt hell. Platene kan brukes til så mangt, sier Sneve.

Rådgivning og hjelp

– Massivtre er for mange et relativt nytt produkt. Derfor er det viktig for oss å kunne tilby rådgiving omkring muligheter og riktig bruk av massivtre. Gudbrandsdal massivtre har i dag ni årsverk fordelt på produksjon, salg, prosjektering og rådgivning. Massivtre er et produkt som både ivaretar miljøet, reduserer utslipp og skaper et fantastisk inneklima. Det vil ha en sentral plass i fremtidens byggeindustri. Vi ser for oss å bli flere. Vi har ambisjoner om å vokse, sier Sneve.

ALLE GODE TING ER TRE

Gudbrandsdal Massivtre er produsent og leverandør av massivtreelementer av med trevirke fra Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen – samt rådgiver fra idé til ferdig bygg i massivtre.

Av Marte Frimand

Next article