Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » En regional motor for nyskaping
Innovasjon

En regional motor for nyskaping

NTNU i Gjøvik
Sponset av
NTNU logo
Foto: Kenneth Kalsnes
NTNU i Gjøvik
Sponset av
Foto: Kenneth Kalsnes

NTNU ønsker å være en synlig og tydelig aktør i de tre byene og regionene der universitetet har sin hovedaktivitet, og NTNU i Gjøvik har i sin Utviklingsplan satt informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon, og morgendagens helse- og omsorgstjenester som sine satsingsområder.

– NTNU i Gjøvik er attraktivt for både regionale, nasjonale og internasjonale partnere innen disse satsingsområdene. Regionalt har NTNU i Gjøvik en rekke felles satsinger med sterke klynger og enkeltvirksomheter. En fellesnevner for alt samarbeid er bærekraft og nyskaping, sier viserektor Wroldsen. Han viser også til NTNU i Gjøviks Utviklingsplan for 2019-2025 der satsingsområdene Informasjons og cybersikkerhet, Bærekraftige produkter og vareproduksjon, og morgendagens helse- og omsorgstjenester tydelig løftes.

Videreutvikler styrkene

Utviklingsområdene inngår i Mjøsregionens internasjonalt sterke industriklynger innen vareproduksjon og sterke og anerkjente kunnskapsmiljøer, der informasjons- og cybersikkerhet er et av Europas fremste; der forskning og næringsliv arbeider for å bli ledende på tremekanisk industri; og der forskning og utdanning innen omsorg, pasientsikkerhet og velferdsteknologi styrker NTNU internasjonalt. De tre satsingsområdene har faglig aktivitet knyttet til flere av instituttene og faggruppene på Gjøvik, og er virkemidler for å videreutvikle styrkene som finnes på campus og i nærings- og samfunnslivet i regionen rundt.

Informasjons- og cybersikkerhet har vært et satsningsområde siden 2001, og NTNU i Gjøvik vil fortsette å utvikle et fremragende forsknings- og utdanningsmiljø innen fagområdet. Ved å satse på bærekraftig vareproduksjon, digitalisering av vareproduksjonsprosesser, bygg og byggeprosesser, tremekanisk industri og biobaserte produkter, bidrar NTNU i Gjøvik aktivt til et grønt skifte. Ved å satse på tjenesteforskning, pasientsikkerhet og helsefremming, vil NTNU i Gjøvik bidra til innovasjon og tjenesteutvikling i morgendagens helse- og omsorgstjenesten, og helsefremming i lokalsamfunn.

Tilrettelegger for samarbeid

Tverrfaglighet, simulering og digitalisering er definert som tverrgående tema som skal bidra til å videreutvikle den faglige aktiviteten, og legge til rette for mer samarbeid mellom utdanninger og forskningsområder. Utviklingsplanene er forankret i NTNUs overordnede strategi, og de faglige satsingene er tett integrert med virksomheten i resten av NTNU.

– Vi ønsker å ta rollen som regional motor i byene og områdene rundt våre campuser, innen noen utvalgte områder. Fagmiljøene i Gjøvik skal forsterke og samarbeide om å løfte seks fagområder, hvor de allerede ligger i front og holder et høyt internasjonalt nivå. Utviklingsplanene peker ut en tydelig retning frem mot 2025, fastslo rektor Gunnar Bovim da planen ble lansert i april.

Notis

NTNU i Gjøvik skal ha studenter som trives i et godt og inkluderende læringsmiljø, der det legges til rette for aktiviteter som bygger opp under satsingen på innovativ utdanning, økt bruk av studentaktive læringsformer, og digitalisering.

Av NTNU i Gjøvik

Next article