Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Posisjonert for vekst
Vekst i Innlandet

Posisjonert for vekst

«The Plus – Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk» i Eidskog i Innlandet. Foto: Gretha Karin Larsson

Det er store ambisjoner knyttet til bærekraftige arbeidsplasser og økt verdiskaping i Innlandet. Vi har et utgangspunkt med god infrastruktur, sterke industrimiljøer og god tilgang på kraft. Det vokser fram nye teknologiselskaper og vi har virkemiddelaktører som kan bidra til å stimulere denne utviklingen.

Innlandet har 40 prosent av den norske avvirkningen av skog. Arbeidet med å tette «gapet» mellom en fossilt basert økonomi og en økonomi for framtiden som er bygget på fornybare ressurser er en viktig oppgave for Innlandet.

Sverre Håvard Bjørnstad

Direktør Innovasjon Norge Innlandet

Beredskap – forsvar og nyetableringer

Innovasjon Norge Innlandet bevilget i 2023 500 millioner kroner til gode prosjekter i Innlandet, som i neste omgang utløste investeringer på 1,5 milliarder kroner.  Mange av prosjektene som Innovasjon Norge støttet gjelder omstilling i en mer bærekraftig retning.

Et glimrende eksempel er Mapei sitt prosjekt på bærekraftig betong. Prosjektet har alene et potensial til å redusere CO2-utslipp med cirka 450 000 tonn per år, tilsvarende sju prosent av hele fastlandsindustrien sitt krav om CO2-reduksjon innen 2030.

Innlandet har en sterk forsvarsindustri, og det er nå besluttet at produksjonskapasiteten skal økes. Nammo vil over de neste årene ansette over 700 nye medarbeidere. I tillegg kommer oppdrag til underleverandører. Sammen med vekst i de andre bedriftene i Raufossmiljøet er det planer som krever en økning på cirka 1500 nye medarbeidere de neste tre årene.

Etableringen av datasenteret Green Mountain vil skape over 300 nye arbeidsplasser, når anlegget er i drift. Her ligger det også et potensial for annen industri til å etablere virksomhet som kan utnytte overskuddvarme fra anlegget.

Innovasjon Norge Innlandet bevilget i 2023 500 millioner kroner til gode prosjekter i Innlandet, som i neste omgang utløste investeringer på 1,5 milliarder kroner.

Samarbeid er nøkkelen  

Gjennom de siste årene har Kongsvingerregionen jobbet målrettet med en felles næringsstrategi, felles kommunikasjon, tilrettelegging av næringsarealer og ikke minst målrettet satsing på høyere utdanning. I fjor åpnet forskningssenteret CREDS, som har fokus på digitalisering og bærekraft, og som har tiltrukket seg forskere med internasjonal bakgrunn. I Kongsvinger etablerer nå Innlandet Science Park seg, og dermed skapes i sum et økosystem som skal bidra til nye innovasjoner og framvekst av nye selskaper.

Dette er et eksempel på samspill mellom kommuner, næringsliv, virkemiddelapparatet og utdanningsinstitusjonene. Klosser Innovasjon har spilt en sentral rolle i dette arbeidet.

Den største utfordringen fremover blir tilgang på kvalifisert arbeidskraft, dette er en utfordring i hele Norge. Innlandet har mange kvaliteter som unge arbeidssøkere ser etter; som gode bomiljøer, et rikt kulturliv og uendelige friluftsmuligheter. Bedriftenes utfordring er å omstille seg i en bærekraftig retning, skape et variert næringsliv, samhandle på tvers for å skape innovasjoner og ikke minst dele gode historier for å posisjonere og tiltrekke seg morgendagens talenter.

Next article