Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Ekspertene svarer: Hvilke juridiske behov har næringslivet i Innlandet?
Vekst i Innlandet

Ekspertene svarer: Hvilke juridiske behov har næringslivet i Innlandet?

Foto: Getty Images

Hvilke utfordringer står næringslivet i Innlandet overfor idag? Hvordan kan advokatfirmaene bidra? Advokatene gir sine beste råd.

Mauritz Aarskog

Advokat, Østby Aarskog Advokatfirma

Hva er de mest vanlige juridiske behovene som næringslivet i Innlandet står ovenfor i dag?

Næringslivet i Innlandet, på samme måte som næringslivet ellers i landet, opererer i et stadig mer regulert samfunn. Behovet for advokatbistand øker. Utover tradisjonell tvisteløsning og bistand i forbindelse med transaksjoner fører samfunnsutviklingen til mer spesialisert rådgivning.

Hvordan kan dere som advokatfirma bidra til et velfungerende næringsliv i Innlandet?

Advokater har alltid vært nødvendig for et velfungerende næringsliv og økt regulering øker behovet for advokatbistand. Hos oss tilbyr vi tydelige råd, praktiske løsninger, personlig og stabilt samarbeid. Det har næringslivets aktører behov for og det vil aldri gå av moten.

Hvilke råd vil du gi til næringslivet i Innlandet?

Samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner i regionen. Jeg har sett mange eksempler på positive synergier av slikt samspill knyttet til for eksempel bedriftsklynger. Det er også viktig å være bevisst på miljø. På sikt kan det bidra til økt lønnsomhet og økt tilfredshet hos kunder og ansatte.

Vi driver virksomhet fra kontor på Hamar med oppdrag over store deler av landet. Enkelte av oppdragene har også internasjonale sider. 

Richard Søfteland Jensen

Advokat, Alver Advokatfirma

Hva er de mest vanlige juridiske behovene som næringslivet i Innlandet står ovenfor i dag?

De ulike bransjer har forskjellige behov avhengig av type virksomhet. Felles for de fleste er behovet for løpende selskapsrettslig rådgivning. Dette omfatter alt fra etablering, driftsfase, omorganiseringer og krisehåndtering. Mange bedrifter undervurderer sine behov for advokatbistand i relativt kompliserte endringsprosesser og transaksjoner.

Behovet for arbeidsrettslig rådgivning er særlig aktuelt i nedgangstider, eksempelvis ved nedbemanninger. Feil håndtering av slike prosesser kan bli svært kostbare for arbeidsgiver.  

Innenfor byggebransjen er det et stadig behov for bistand knyttet til både inngåelsen av kontrakter og i gjennomføringsfasen.  Entreprenører og byggherrer kan tjene mye på å få rådgivning tidlig og løpende underveis i prosjektet fremfor å vente til en eventuelt konflikt har oppstått.

Hvordan kan dere som advokatfirma bidra til et velfungerende næringsliv i Innlandet?

Ved å være tilstede for virksomheten med løpende oppfølging. Vi bruker tid på å gjøre oss kjent med virksomheten til våre kunder, og bidrar til å sikre verdier og hindre konflikter. Vi ser en klar tendens til at bedrifter i større grad bruker oss løpende som rådgivere i den daglige driften, og at dette også bidrar til å avdekke konkrete behov for ytterligere bistand.

Hvilke råd vil du gi til næringslivet i Innlandet?

Vær åpen for innovasjon og ny teknologi, og investér i utvikling av de ansatte for å utvikle kunnskap og ferdighet.

Involver kompetent og kvalifisert rådgivning i det daglige. Etabler en fast advokatforbindelse som kjenner bedriften som kan bidra til både kvalitetssikring og verdiskapning.

Alver Advokatfirma har som hovedmål å gi våre kunder effektiv og inkluderende advokatbistand av høy kvalitet.

Next article