Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Samarbeid og Finansiering: nøkkelen til bærekraftig bransjevekst
Sponset

Historiefortelling er levebrødet til våre over 150 kreative skapere i film- og spillmiljøene i Innlandet. Denne dedikerte bransjen består av alt fra produsenter, regissører, forfattere, til animatører, 3D artister og game designere.

– Vi jobber kontinuerlig med bransjeutvikling. Det er viktig for oss at vi har en sterk og levende bransje som produserer medieinnhold som treffer målgruppa godt. Regionen er sterk på animasjonsfilm, dokumentarfilm, kinofilm, spill og generelt innhold for en ung målgruppe. Vi når ut til et stort publikum, også internasjonalt, sier Maria Kluge, daglig leder ved Østnorsk Filmsenter.

Maria Kluge

Daglig leder ved Østnorsk Filmsenter

Filmsenteret jobber, i samarbeid med det regionale fondet Filminvest og Østnorsk filmkommisjon, med å styrke produksjon av audiovisuelt innhold i regionen. Østnorsk Filmsenter gir støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, samt spill og annen digital historiefortelling.

For å få opp store produksjoner som Troll 2, kjente TV programmer som Redningshunden Bessie, Energikampen eller Baghdad on Fire, samt godt barneinnhold, som Los Bando, Ursa, Tre nøtter til Askepott og spill som My Child Lebensborn og Manual Samuel, trengs det sterke skapere med god kunnskap og en sammensatt finansiering av prosjektene.

En bransje i endring

Strukturelle endringer, som etableringen av det nye fakultetet ved Høgskolen i Innlandet, som samler både Den norske Filmskolen, TV- og Spillskolen og deres satsing på fremtidsrettede studier vil forberede studentene på et liv i bransjen der samarbeid, innovasjon og nye formater vil være viktige fokusområder. En slik utvikling svarer på et marked i endring og nødvendigheten for å ha kunnskap om både marked, visningsplattformer og målgruppe samt tilgang til oppdatert kunnskap og kapital. Kultur og næring smelter mer og mer sammen, spesielt innen film-, TV- og spillfeltet.

– Som Filmsenter er vi opptatt av det kunstneriske og det kulturelle fordi det er mandatet vårt. Men vi må forholde oss til publikumsprognoser og salgsargumenter, fordi det er de sterkeste prosjektene som vinner fram på markedet. Det er derfor vi nå jobber med en storsatsning innen bedriftsutvikling i det audiovisuelle feltet som skal bidra med å forvalte den kreative kapitalen og å øke den audiovisuelle bransjens attraktivitet for andre økonomiske bidragsytere og investorer, sier Maria Kluge.

Viktig med nettverk

– De siste årene har vi opplevd en kontinuerlig vekst i bransjen og flere nyutdannede velger Innlandet eller vender tilbake etter noen år «ute». Vi jobber målrettet med bransjebygging og etablering av viktige møteplasser (som Filmpils og Bransjetreff). Dette gjør vi fordi vi trenger flere smarte hoder til å bygge en helhetlig audiovisuell infrastruktur i Innlandet. For å skape en økonomisk bærekraftig bransje må vi øke samarbeid, og skape kultur for finansiering fra både offentlig sektor og privat næring, avslutter Kluge.

Østnorsk Filmsenter

Østnorsk filmsenter skal i samarbeid med det regionale filmfondet Filminvest søke å styrke filmproduksjonen og filmmiljøet i regionen. Du finner oss i Filmbanken på Stortorget 1 sentralt i Lillehammer.

Next article