Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » NTNU i Gjøvik – med kunnskap for en bedre verden
Vekst i Innlandet

NTNU i Gjøvik – med kunnskap for en bedre verden

Sponset av:
NTNU logo
– Det grønne skiftet gir muligheter for Innlandet og vil kunne bidra til nye arbeidsplasser. For å utnytte dette potensialet må vi utvikle bedriftene i verdikjeden fra skog til ferdige produkt, sier Gro Dæhlin. Foto: NTNU Gjøvik
Sponset av:
– Det grønne skiftet gir muligheter for Innlandet og vil kunne bidra til nye arbeidsplasser. For å utnytte dette potensialet må vi utvikle bedriftene i verdikjeden fra skog til ferdige produkt, sier Gro Dæhlin. Foto: NTNU Gjøvik

Innlandet har et veldig sterkt universitet i NTNU på Gjøvik. – Vi er et universitet for hele Innlandet, understreker viserektor Gro Dæhlin.

NTNU i Gjøvik er en stor kompetansebedrift med 4000 studenter og 440 ansatte fra 40 nasjoner. Hovedaktivitetene for universitetet er utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Hovedmål er å bygge kompetanse som har høy samfunnsrelevans, og levere forskning og kandidater innenfor informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon, og morgendagens helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgstjenester er et viktig felt. Institutt for helsevitenskap i Gjøvik bidrar med forskning og utdanning til framtidsrettede helse – og omsorgstjenester av høy kvalitet. Dæhlin forteller at det et stort behov for nye tverrfaglige løsninger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, i spesialisthelsetjenesten, i samhandlingen og måten helse- og omsorgstjenestene organiseres og ledes på.

– Med sterke fagmiljøer som kan drive samarbeid med regionale aktører, er vi en viktig bidragsyter på forskningssiden. Instituttets satsning på tjenesteforskning, pasientsikkerhet og helsefremming, bidrar aktivt til helse- og omsorgstjenesten og helsefremming i lokalsamfunnet, slår hun fast.

Det grønne skiftet gir muligheter for Innlandet, og vil kunne bidra til nye arbeidsplasser. Jord- og skogbruket gir grunnlag for innovasjon og nyskaping. For å utnytte dette potensialet må vi utvikle bedriftene i verdikjeden fra skog til ferdige produkt, som har stort eksportpotensiale. NTNU i Gjøvik har solide fagmiljø innen området og satser, i samarbeid med fylkeskommunen og andre sentrale parter, på forskning og kompetanseheving til det beste for bedriftene.

– NTNU er et stort universitet. Vi har flere fagområder her på Gjøvik, men vi spiller også på lag med hele NTNU. Vi har fokus på regionale utfordringer og muligheter, Vi er også gode på å samarbeide med arbeidslivet. Med vår forskning er vi en sterk bidra. Foto: NTNU Gjøvik

Informasjons- og cybersikkerhet

Den pågående digitaliseringen i samfunnet medfører en økende digital avhengighet og sårbarhet. Dette gjør at sikkerheten rundt digitaliseringen blir stadig viktigere.

Arbeidslivspraksis er ofte en for liten del av høyere utdanning. Derfor står simulering sterkt ved mange av utdanningene ved NTNU. Gjennom simulering med «Norwegian Cyber Range», landets første test- og øvingsarena for cyber- og informasjonssikkerhet på tvers av samfunnets sektorer, får studentene god praktisk trening før de skal ut i praksis og ut i arbeidslivet.

– Vi har bygget kompetanse på simulering over år, er veldig gode på det, og har det innenfor alle de faglige hovedområdene våre. Simuleringsenhetene våre er øvingsarenaer for å få testet ut ulike scenarier og samhandling.

Regional forening av krefter

Tett samarbeid med regionale krefter, både innenfor næringsliv, samfunn og forskning, er åpenbart en viktig nøkkel for NTNU i Gjøvik sin identitet.

– Som universitet fokuserer vi på å utdanne relevante kandidater til arbeidslivet. Over lang tid har vi utviklet en portefølje til regionalt arbeidsliv der de fleste studentene gjennomfører sine bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med arbeidslivet.

– Det tette samarbeidet med lokalt næringsliv er spesielt bra, siden det er internasjonalt rettet og dermed holder et høyt nivå. Det gir et kvalitetsstempel for våre studier, og kan være en fordel for de uteksaminerte kandidatene. NTNU har et enestående omdømme i befolkningen. Et vitnemål herfra er bra å ha med seg, fortsetter Dæhlin.

Med god grunn er viserektoren ikke lite stolt av sine studenter.

 – Jeg må få lov til å legge til, studentene er en ressurs, via oppgaveskriving og praksisperioder i arbeidslivet deltar de med relevant kompetanse til samfunnet, men også gjennom sitt bidrag med deltidsjobber og deltakelse i frivilligheten lokalt.

«Inkluderende campus» – et slag for trivsel

– Vi har fokus på tverrfaglighet, og for alle masterutdanninger gjennomfører vi faget «eksperter i team». Det går ut på at alle masterstudenter må løse oppgaver tverrfaglig og på tvers av utdanninger. Dette bidrar til at de kan samhandling, og de har verktøy og metoder til å møte fremtidens behov. Våre studenter skal møte et faglig utfordrende og samtidig godt og inkluderende læringsmiljø. Vi vet at attraktiviteten til studier og et studiested ikke bare kommer an på det faglige nivået, men også på trivsel og samarbeid. Det er en av årsakene til at vi er en inkluderende campus. Det betyr at veien er kort mellom studenter og professorer. Her står alltid dørene oppe, avslutter Dæhlin.

Av Anett Kilén

Next article