Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Fremtidsrettede, unike og relevante utdanninger – og 100 millioner til forskerstillinger
Sponset

Norges mest fornøyde sykepleierstudenter, landets første bachelor i bærekraftsøkonomi og et spennende forskningssenter innen digitalisering og bærekraft.

Det skjer mye spennende i Kongsvinger om dagen, og mye av utviklingsarbeidet kan man takke Høgskolesenteret i Kongsvinger for. I samarbeid med andre aktører er det generert 175 millioner norske kroner i ekstern finansiering til regionen på få år. Det har resultert i nye unike utdanninger og en rekke spennende utviklingsprosjekter.

– Vi har bygget et svært godt samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor, akademia og FoUI-aktører i Kongsvingerregionen. Det gjør at vi står sammen om en rekke viktige utviklingstiltak. Å få på plass utdanninger som dekker reelle kompetansebehov i samfunnet og å bidra til FoU i regionen har vært viktig, sier daglig leder Vegard Herlyng.

Høgskolesenteret i Kongsvinger sitt mandat er å sørge for verdiskaping for regionale aktører og Kongsvingerregionen som helhet. Verktøyet er kunnskap.

Sentral utviklingsaktør

Med Norges første bachelor i bærekraftsøkonomi og et nyetablert forskningssenter for digitalisering og bærekraft i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, markerer HIK seg som en vesentlig utviklingsaktør.

HIK samarbeider i hovedsak med Høgskolen i Innlandet (HINN) og tilbyr desentralisert utdanning gjennom dem. Felles for tilbudene i Kongsvinger er at de er basert på uttalte og dokumenterte behov både regionalt og nasjonalt. HIK tar en rolle ikke mange andre gjør, er tett på regionalt næringsliv for å være oppdatert på behovene, og sørger for at relevant utdanning utvikles og blir tilgjengelig. Stine Lilleseth fra Lilleseth Kjetting beskriver betydningen av HIK slik:

– Når vi tok bærekraftskurset på HIK ga det oss masse inspirasjon til å se på verdikjeden vår og hva det er vi kan gjøre i vår verdikjede for å bli mer bærekraftige. Uten utdanningstilbudet ved Høgskolesenteret ville vi ikke ha kommet like langt innenfor bærekraftsarbeidet som vi har i dag. HIK er en avgjørende samarbeidspartner for å fremme forskningsbasert kunnskap ut til bedriftene i regionen.

Lilleseth Kjetting er en av mange bedrifter som har gått bærekraftskurs på Høgskolesenteret, og gir mye av æren for sitt nyoppstartede returprosjekt av kjettinger nettopp til kunnskapen de har tilegnet seg hos HIK.

– Både bacheloren i bærekraftsøkonomi og masterspesialiseringen i Digital Ledelse og Business Analytics tar utgangspunkt i dokumenterte behov i næringslivet, og at det fra før av ikke finnes utdanninger som dekker behovet. Faginnholdet er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med næringslivet, og gjør at vi utdanner kandidater arbeidslivet gjerne vil ha, sier Herlyng.

HIK samarbeider også med 20 andre utdanningssentre i landet, som gjør at de i prinsippet kan sette opp alle typer kurs på bestilling. I tillegg møtes næringslivets behov med etterspurte fagskoletilbud innen helse og industrifag, og det jobbes med moduler innenfor logistikk, bærekraft og digitalisering.

Norges mest fornøyde sykepleierstudenter

I tillegg til å være tett på næringslivet, er noe av suksessfaktorene for tilbudene i Kongsvinger også tilfredsheten til studentene. Karina Jørgensen (24) fra Bergen er andreårsstudent ved sykepleierutdanningen i Kongsvinger. En utdanning som i 2020 hadde de mest fornøyde sykepleierstudentene i landet. Til lokalavisen Glåmdalen forteller hun:

– Nærheten mellom studenter og lærere samt et oversiktlig miljø er viktige suksessfaktorer. Vi har ganske små klasser, og det er generelt kortere avstand mellom studenter og lærere enn ved større studiesteder. Her forsvinner du ikke i mengden. Hvis vi sender en melding til veilederen, kommer det gjerne svar raskt uansett når på døgnet det måtte være.

Hun framhever også de gode mulighetene for å få praksisplass lokalt, enten det gjelder ved sykehuset, institusjoner eller i hjemmetjenesten. Tilgang på praksisplasser med god kvalitet trekkes frem som en av grunnene til at flere utdanninger bør legges utenfor Oslo-gryta:

– Vi er beviset på at man kan ha relevante utdanninger med svært god kvalitet også utenfor de store byene og campusene. Høgskolen i Innlandet eier studiene og står for solid kvalitet, mens vi tilfører det lille ekstra. I tillegg har vi god tilgang på praksisplasser, studentboliger og alle de andre fordelene en norsk småby kan by på, understreker Herlyng.

Etablerer forskningssenter

I samarbeid med HIK og Klosser Innovasjon etablerer Høgskolen i Innlandet nå et forskningssenter innen bærekraft og digitalisering i Kongsvinger.

– Vi har reist 100 millioner i oppstartskapital til senteret. Midlene skal gå til forskerstillinger. Vi gleder oss veldig til å utvikle dette videre sammen med Høgskolen i Innlandet og andre interessenter, sier Herlyng.

Forskningen ved senteret skal skje i tett samarbeid med næringslivet. Senteret skal blant annet forske på hvordan det kan skapes verdier og arbeidsplasser gjennom å tenke bærekraftig og redusere negative konsekvenser for samfunnet, og hvordan teknologi og digitalisering kan gi bærekraftige og nyskapende løsninger.

Sammen skaper vi en sterkere region. Høgskolesenteret i Kongsvinger ønsker å skape vekst i regionen, og sammen med næringslivet og alle våre samarbeidspartnere blir vi sterkere. Vi legger til rette for utvikling og at det skal være mulig å ta både utdanning og jobbe lokalt, og bidrar til enda flere spennende arbeidsplasser. Alle er velkomne til oss for en prat.

Høgskolesenteret i Kongsvinger

– Cirka 900 studenter

Tilbyr studier fra Høgskolen i Innlandet (HINN) som blant annet:
– Bachelor i bærekraftsøkonomi
– Bachelor i sykepleie 
– Siviløkonom-master innen Digital Ledelse og Business Analytics
– En rekke kortere utdanninger innen økonomi og ledelse
– Fagskole innenfor industri og helse
– Kurs og etter- og videreutdanninger med og uten studiepoeng

Les mer på hik.no.

Tekst: Høgskolesenteret i Kongsvinger

Next article