Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Sør-Fronsdiamanten – en ledestjerne
Sponset

Sør-Fron i Gudbrandsdalen har som mange kommuner, demografiske utfordringer knyttet til færre barn og flere voksne. Det krever at kommunen tilpasser seg og tenker langsiktig.

Kommunestyret i Sør-Fron har vært offensive med tanke på fremtidens utfordringer og utarbeidet en lokal rettesnor/ledestjerne som de har kalt «Sør-Fronsdiamanten». 

Den skal illustrere kompetansen barna trenger i fremtiden, og hvordan de gjennom medvirkning skal oppnå motivasjon, mestring og hjemstedsstolthet i bygda.

– Vår tanke er at skolen skal stå helt sentralt i endringene. Derfor har vi vedtatt en ny skolestruktur, en 1-10 skole, istedenfor tre skoler slik det har vært hittil. Det vil gi en mer effektiv bruk av ressursene, både bygnings- og energimessig, samt pedagogisk, forteller kommunalsjef Eivind Lund.

Eivind Lund

Kommunalsjef i Sør-Fron kommune

En levende skole

Lund understreker at både elever, foresatte, ansatte og andre i bygda, har vært involvert i prosessen frem mot utforming av ny skolestruktur. Målet har vært å skape en levende skole der det foregår flere aktiviteter og at det er lys i vinduene, selv om selve skoledagen er over. Skolen skal være en del av samfunnet, samtidig som elevene skal oppleve at undervisningen er relevant med tanke på fremtidige studier og arbeid. 

– Vi ser for oss at dette vil skape et godt liv i Sør-Fron. Innbyggerne skal være stolte av å bo her. For å lykkes med det er vi avhengig av å få med oss folket gjennom medvirkning. Kjennskap gir vennskap, som det heter. Vi oppnår engasjement når man føler seg mer involvert, avslutter Eivind Lund. 

Av Anett Kilén

Next article