Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Fremtiden er automatisert
Sponset

Innlandet har mye god eksportindustri, fagmiljøer og tekniske skoler.
– Summen av dette gjør at Innlandet har høy grad av kunnskap om industriell produksjon innenfor en rekke områder, sier Sølvar Flatmo, CSO i Intek.

Intek er spesialister på automatisert produksjon som effektiviserer og automatiserer norsk industri.

– På Raufoss har de alltid har vært veldig langt fremme når det kommer til roboter og automatisering. Regionen har evnen til å omstille seg og ta i bruk ny teknologi tidlig, og kan derfor konkurrere med et internasjonalt marked, sier Per Anders Grøtberg, Key Account Manager i Intek.

– Hele landet har et stort potensial med tanke på konkurrerende land, men Innlandet har allerede industri og kan ytterlige øke og forsterke automatiseringsgraden.

Delingskultur

Intek samarbeider blant annet med Sintef, NCE, NTNU, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, NHO og MTNC.

– Ikke alle har mulighet til å sitte med all kunnskap om alt, derfor er klynger veldig viktige for oss, sier Flatmo.

– I Innlandet er det et veldig godt miljø og det er gode, sammensatte tverrfaglige klynger, hvor delingskulturen er veldig god. Alle her spiller hverandre gode.

2. september 2020 åpnet landets første Læringsfabrikk i Raufoss industripark, som knytter videregående skole, fagskole og industri tettere sammen. Om Norge skal henge med i den tøffe internasjonale konkurransen, trengs også å utdanne de beste fagarbeiderne for fremtiden.

– Læringsfabrikken er et godt eksempel på samarbeid mellom klynge, skole og industri, sier Flatmo.

I fremtiden blir det garantert mer digitalisering. Big Data, Internet of Things, kunstig intelligens, virtuell virkelighet kommer til å brukes i alle bransjer.

– Nøkkelen til å lykkes ligger ikke nødvendigvis i teknologien, men i menneskenes evne til å forstå og bruke den, sier Grøtberg.

Foto: Intek

Grønne verdikjeder

Innenfor nye grønne verdikjeder er det nå et kappløp for å både komme i mål med reduksjon av utslipp og omstillinger for å nå fastsatte politiske mål. Her kommer innlandet til å spille en viktig rolle fremover, ikke minst på grunn av gode forutsetninger for å lykkes med omstilling og effektiv produksjon, men også fordi tilgang på nødvendige ressurser er til stede.

– Ser vi på etablering av batterifabrikk, vil Innlandet og Raufoss være en sterk kandidat, sier Flatmo.
–Bare se mot bedrifter som allerede har lykkes og som allerede eksporterer inn mot et internasjonalt og krevende marked.

Her nevnes Benteler selger aluminiumsprodukter, Kongsberg Automotive leverer koblinger, mens Neuman Aluminium produserer chassiskomponenter. Intek har automatisert mange av selskapenes produksjonslinjer.

Intek var i 2019 nominert til Norwegian Tech Award for batterifabrikker i Trondheim og Bergen.

– En batterifabrikk vil være en naturlig utvidelse av industrien i området.

– Vi er stolte av å holde til i Innlandet, avslutter Grøtberg.

– Her finnes det mange forutsetninger for at vi skal få det til, og nye verdikjeder og industri burde være i Innlandet. Da kan det skapes det positive ringvirkninger og nye arbeidsplasser.

Av Ingrid Cammermeyer

Next article