Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Nammo – viktig for samfunnet og en spennende arbeidsplass
Sponset

Nammos virksomhet spiller en viktig rolle for å opprettholde fred og sikkerhet samt for å styrke den teknologiske kapasiteten i Norge. Men bedriften er også en attraktiv arbeidsplass med lite turnover.  

– Veldig mange av de som jobber her, har vært her veldig lenge. Det er ikke så rart, for dette er en veldig bra arbeidsplass, sier Camilla Alm. Hun er utviklingsingeniør og har jobbet på Nammo siden 2017. Til daglig arbeider hun med forskning og utvikling av en ny type fremdriftsteknologi som skal gi missiler og prosjektiler lengre rekkevidde.

Camilla Alm

Utviklingsingeniør, Nammo

– Det er utrolig spennende og interessant å være med fra tidlig konseptfase gjennom utvikling og helt frem til vi bygger prototyper som vi reiser ut og tester. Det er et artig ingeniørarbeid hvor vi samarbeider i tverrfaglige team. Siden vi er med gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig produkt, får vi en veldig god helhetlig forståelse, forklarer hun.

Kenneth Tandsæther arbeider som prosessingeniør og har arbeidet i Nammo Raufoss i over ni år. Han har teknisk ansvar for deler av eksplosivproduksjonen og er pådriver for at kunden får produktene de forventer med riktig kvalitet til riktig tid.

– Det er spennende å jobbe i Nammo med et så stort spekter av unike og særegne produkter. Alt fra å levere ammunisjon til skiskyttere, til å levere løsninger til forsvarsindustrien og internasjonal romfart, forteller han.

Kenneth Tandsæther

Prosessingeniør, Nammo Raufoss

Våpenprodusent med etisk kompass

Nammo er en internasjonal bedrift med over 2800 ansatte. 900 av dem jobber i Norge, de aller fleste på Raufoss. Her hjemme produseres et bredt spekter av forsvarsmateriell, inkludert ammunisjon for håndvåpen, tunge våpen, artilleri og panservernvåpen. De lager også rakettmotorer for romfarts- og forsvarsformål, samt avanserte pyrotekniske løsninger. Som en norsk produsent av høyteknologisk forsvarsmateriell, har Nammo sterke etiske retningslinjer som understreker deres forpliktelser til å opprettholde internasjonale lover og avtaler om våpenkontroll og menneskerettigheter.

– For meg er det viktig at bedriften må forholde seg til strenge eksportlover som i Norge er politisk regulert. Jeg føler meg trygg på at Nammo etterlever alle gjeldende regler, sier Camilla.

Foto: Nammo

Viktig for Norge

Nammo sitt samfunnsoppdrag er viktig av flere grunner. For det første leverer Nammo våpen og ammunisjon, og nesten alt går til det norske Forsvaret, eller til NATO-allierte. All eksport er underlagt streng politisk kontroll, det er våre folkevalgte som bestemmer hvem vi kan selge til.

– Krigen i Ukraina viser hvor viktig det er å ha et godt forsvar, og skal vi først ha et forsvar må vi naturligvis utstyre forsvaret med det beste tilgjengelige utstyret som de kan få. Det er jo det vi gjør i Nammo, tilføyer hun.

For det andre er Nammo involvert i romfartsindustrien. Det har stor betydning for forskning, teknologisk utvikling og nasjonal styrke på dette feltet. Samlet sett bidrar derfor Nammo med å opprettholde fred og sikkerhet, og til å styrke Norges teknologiske kapasitet.

Hele verdikjeden

På Raufoss har Nammo en komplett verdikjede som består av utviklingsavdeling, et eget testsenter samt selve produksjonen. Fellesnevneren i alle avdelinger er det høye teknologiske nivået, der for eksempel mye av produksjonen er robotisert og der utstyr og teknologi er i verdensklasse.

Foto: Nammo

Et utviklende miljø 

Camilla forteller at hun trives svært godt i jobben sin og med kollegene.

– Vi blir godt tatt vare på og får mulighet til å utvikle oss. Vi blir tilbudt diverse interne kurs, men kan også ta initiativ selv til å finne kurs vi mener er relevante. Ellers har vi et godt sosialt miljø hvor det vanligste er at folk kommer på jobb istedenfor å jobbe fra hjemmekontor. Det tror jeg er bra for miljøet. I det hele tatt er det en veldig bra arbeidsplass og jeg er både glad og stolt over å jobbe her, avslutter hun.

Kenneth trives også veldig godt i Nammo. 

– Nammo stiller opp for sine ansatte og takhøyden er stor, uansett om du er operatør eller i en lederrolle.  Hos oss er det lov å spørre om absolutt alt, avslutter han.

Les mer på

Av Tom Backe

Next article