Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Gratulerer alle nyvalgte lokalpolitikere!
Vekst i Innlandet

Gratulerer alle nyvalgte lokalpolitikere!

Regiondirektør NHO Innlandet, Jon Kristiansen. Foto: Ricardophoto

Nå er valget gjort, og vi ønsker hjertelig velkommen til alle nye og gamle politikere i Innlandet som skal inn i kommunestyrer og fylkesting.  

Bedriftene gir oss jobb, nye løsninger og fellesskapet skatteinntekter slik at vi kan ha et godt velferdssamfunn. De store som små – nærbutikken, hotellet, fabrikken, bakeren, snekkeren og kafeen – er alle viktige i vår hverdag og for å utvikle samfunnet. Altså, arbeidsplassen din – og naboens. Det er bedrifter og de som jobber der som skaper liv i bygd og by – i hele Innlandet.

De aller fleste av våre bedrifter er små og mellomstore. Tre av fire har færre enn ti ansatte. Bedriftene gir innbyggerne arbeid og inntekt, tjenester og finansierer velferden vår, og er kort og godt bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet. Det er også bedriftene som skal skape de nye jobbene og de grønne løsningene i framtida. Så; slå ring om bedriftene. De er viktige for deg, for naboen, for hele lokalsamfunnet ditt. 

En kommune som skaper bolyst

For Innlandet fylke sin del er det viktig å påpeke at fylket og bedriftene er gjensidig avhengige av hverandre. Bedriftene trenger tilgang på kompetent arbeidskraft, derfor er det viktig at utdanningssystemet er dimensjonert etter arbeidslivets behov. Bedriftene er også avhengige av rask og enkel saksbehandling. I tillegg trenger bedriftene et marked for varene og tjenestene sine og tilgang på vei og bane for å få transportert varer og tjenester til og fra markeder. Fylkene på sin side trenger arbeidsplasser til innbyggerne sine og skatteinntekter til å finansiere skoler, kollektivtransport og veiutbygging. Jo enklere det er å drive bedrift, jo mer kan bedriftene gi tilbake.

For Innlandet sine kommuner sin del så håper vi at dere som skal inn i kommunestyrene har et lyttende øre ute hos bedriftene. Lokalt næringsliv betyr arbeidsplasser lokalt og tilbud til innbyggerne, og til sammen bidrar dette til en kommune som skaper bolyst. Kommunen kan gjøre en viktig forskjell for å fremme etablering av nye arbeidsplasser. Å bli en attraktiv kommune for nye bedrifter begynner alltid med å være en attraktiv kommune for de som allerede er der.          

God ressursbruk

Vista analyse og Samfunnsøkonomisk analyse har kartlagt hva som fungerer i kommuners arbeid med næringsutvikling. Gode vertskommuner for næringslivet ser næringsutvikling som del av arbeidet for gode lokalsamfunn og befolkningsvekst. De ser geografiske og næringsmessige muligheter og utnytter «flaks» til handling. De utvikler og holder fast på langsiktige strategier for næringsutvikling. De forankrer arbeidet godt i både politisk og administrativ ledelse. De har jevnlig dialog med næringslivet i egen kommune, og ser sitt eget arbeid i en regional sammenheng.  

En godt drevet kommune er god for alle, også bedriftene. Kommunen bør derfor alltid jobbe for god ressursbruk ut fra løpende vurdering av om tiltakene oppnår målene som er satt, trygg økonomisk styring, effektiv saksbehandling og åpenhet.

Mange bedrifter har også en aktiv rolle i lokalsamfunnet de er en del av. Bedriftene støtter det lokale idrettslaget og lokalt kulturliv. Bedriftene tar også inn lærlinger slik at eleven får fullført og bestått utdanningen. Da får eleven en god start på sin arbeidskarriere og bedriften får tak i flere ansatte. 

Vi i NHO Innlandet har døra åpen og er glade for å bli kjent med dere nyvalgte politikere, og dere som allerede har fartstid i kommunestyrer og fylkesting. Dere har en sentral rolle fremover med budsjett og planer for de neste 4 årene. Bruk tiden klokt, og inviter oss gjerne med.

Lykke til!  

Av Jon Kristiansen

Next article